2019-06-04 10:09:53

Danh sách tài trợ giải TAVIP OPEN 2019

STT CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC PLN USD EUR Ghi chú
1 CLB Tennis Mera 12000


2 CLB Tennis Marina 4000


3 Vinh Chủ Tịch TAVIP 4000


4 CLB BIACO 2100
100
5 Biên Full HD 2000


6 Ngoc Anh 2000


7 Tấn 2000


8 Thành CLB Marina 2000


9 Tuấn Anh CLB Marina 2000


10 Golf Ba Lan 1500

tổ chức cộng đồng
11 ASH 1000


12 Bình Full HD 1000


13 CLB Tennis Raszyn 1000


14 Hà Hằng bóng đá HD 1000


15 Hiệp gà 1000


16 Hoàng con 1000


17 Janki 1000


18 Long bạn Vinh 1000


19 Luật 1000


20 Nam Hương 1000


21 Nghĩa Hạnh 1000


22 Quân CLB Marina 1000


23 Sơn CLB Marina 1000


24 TIROSS 1000


25 Trùy quán 1000


26 ASG 500


27 Binh Marina 500


28 Chiêu Janki 500


29 CLB cầu lông 500

tổ chức cộng đồng
30 Công ty TNHH L&Q (Long Thúy) 500


31 Duy CLB Marina 500


32 Hải TM 500


33 Hồng Anh bóng đá 500


34 Khôi Mera 500


35 Long béo 500


36 Phúc ( Mera ) 500


37 Sơn mốc 500


38 Thành Quỳnh 500


39Thọ500


40 Tuấn Anh CLB Marina 500


41 Việt Hương 500


42 Hải Ngân 400


43 Hôi đồng huong HP 300

tổ chức cộng đồng
44 Hoi phụ nữ 300

tổ chức cộng đồng
45 Hùng Hương 300


46 Liên đoàn bóng đá 300

tổ chức cộng đồng
47 2 CĐV Praha
100

48 HĐH Hải Dương

300 tổ chức cộng đồng
49 Phương B12
300

50 Tùng Full HD
300


Tổng 58200 700 4002695 1720

Tổng PLN 62615Bổ xung: Anh chị Hùng Hiền ủng hộ 500zt.

Ban tổ chức giải trân trọng gửi lời cám ơn tới các nhà tài trợ. 

Trong danh sách có thể còn thiếu sót, xin vui lòng báo về BTC.

Warszawa 04/06/2019

 Thay mặt BTC.

Nguyễn Tuấn Anh

Tel  669 518 518


Sửa lần cuối 2019-06-05 09:12:03

Bình luận


Bình luận qua Facebook