2019-08-07 20:45:51

Thư mời tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Ba Lan


THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019

TẠI CH. BA LAN

Tiết Vu lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục

Mùa báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao.

Vu Lan báo hiếu là lễ hội truyề n thống của Đạo Phật Việt Nam đã hoà quyện

trong nền đạo lý hiếu nghĩa của dân tộc từ nghìn xưa. Đó là dịp để những người

con hiếu thảo nhớ về ân sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Mùa Vu Lan báo

hiếu đang về với những người con Phật trên khắp năm Châu, trên quê hương

Việt Nam cũng như đến với cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Đã thành truyền thống hàng năm, năm nay tại CH. Ba Lan Đại lễ Vu Lan

báo hiếu sẽ được tổ chức tại 2 thành phố: Warszawa và Kraków theo lịch được

sắp xếp như sau:

I. Thành phố Kraków: vào 17h30 ngày thứ năm 15.08.2019 ( 15/07 ÂL. ) tại

Nhà hàng Mê Kông , ul. Kamieńskiego 11.

II. Thủ đô Warszawa: vào 14h30 ngày thứ bảy 17.08.2019 ( 17/07 ÂL. ) tại

Chùa Nhân Hòa, ul. Przyszłości 21 – 05-552 Łazy, Lesznowola.

Tới chứng minh và chủ lễ sẽ có sự hiện diện của Chư tôn đức Tăng Ni thuộc

Giáo hội Phật giáo Việt Nam :

1. Thượng tọa Thích Đồng Trí -TS. Phật học, Giảng viên Đại học Phật giáo

Vạn Hạnh, Giám đốc Trung tâm phiên dịch Anh Việt Viện nghiên cứu Phật

học VN ( Thầy Trụ trì thỉnh mời),

2. Đại Đức Thích Viên Nghiêm - Phó trụ trì chùa Giác Đạo, TP. Cheb- CH.

Séc.

3. Đại Đức Thích Trung Đạt - Tri sự chùa Nhân Hoà - CH. Ba Lan,

4. Sư cô Thích Pháp Ng ộ - Giáo thọ sư chùa Giác Minh, TP. Praha - CH. Séc,

5. Sư cô Thích Pháp An - Tri sự ch ùa Giác Nguyện, TP. Brno - CH. Séc.

Chương trình Phật sự suốt tháng bảy mùa Vu Lan năm nay tại chùa Nhân

Hòa đã được thông báo cụ thể trên Facebook chùa Nhân Hòa.

Trân trọng kính mời :

Quý vị lãnh đạo Cơ quan đại diện nhà nước ta tại Ba Lan,

Quý vị lãnh đạo các Hội đoàn, các Trung tâm Thương mại, các Câu lạc bộ

thuộc Cộng đồng,

Quý vị bạn bè Ba Lan và các nước,

Toàn thể Quý Phật tử và bà con kính mến Đạo Phật gần xa, chúng ta hoan hỷ về

tham dự Đại lễ.

Sự hiện diện của quí vị sẽ là sợi dây kết nối các thế hệ người Việt chúng ta với

cội nguồn dân tộc, là niềm động viên lớn lao đối với chúng tôi trên con đường

phụng sự Đạo pháp và phục vụ Cộng đồng.

Rất hân hạnh được tiếp đón Quý liệt vị.


Nam mô Vu Lan duyên khởi Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát Ma ha tat.


Trung tâm VHPGVN tại Ba Lan

Đạo tràng Chùa Nhân Hoà

Sửa lần cuối 2019-08-07 20:57:48

Bình luận


Bình luận qua Facebook