2020-06-02 12:56:42

Ba Lan: Chương trình 500 plus. Các thay đổi từ ngày 01/07/2020

Đơn xin 500 plus nộp ở Uỷ ban xã hay quận nơi mình ở. Có thể nộp bằng các cách sau:

Nộp dạng điện tử qua trang www.empatia.mrpips.gov.pl – phải mở tài khoản; PUE ZUS - phải mở profil cho cá nhân của ngân hàng điện tử 
bằng giấy – ở ủy ban tại thành phố, xã hay trung tâm giúp đỡ xã hội - nó tùy thuộc vào việc cơ quan nào phụ trách việc nay tại nơi bạn sống 
qua đường bưu điện

Tuy nhiên từ ngày 1/7/2020 có một thay đổi trong việc nộp đơn, cụ thể là thay đổi thời hạn đến khi nào sẽ được cấp tiền theo đơn đã nộp. Nó có nghĩa là các gia đình đã nộp đơn xin 500 plus trong các năm trước sẽ không phải làm các thủ tục bổ sung cho năm 2020 nữa. Như vậy sẽ không phải nộp đơn xin kéo dài. Mọi việc là do những người đã xin 500 plus từ ngày 1/7/2019 sẽ được nhận đến tận tháng 5 năm 2021.

Chương trình 500 plus - liệu có nguy cơ không có trợ cấp này kể từ ngày 1/7 không?

Do tình hình dịch bệnh ở Ba Lan đang có các tin đồn liệu từ ngày 1/7/2020 sẽ có còn được trả 500 plus nữa không. Thêm vào việc chưa chắc chắn đó, bà bộ trưởng Bộ Phát triển Jadwiga Emilewicz còn làm nóng vấn đề khi được Business Insider Polska phỏng vấn, lúc bà nói:
Trong nhiệm kỳ này sẽ không có các trợ cấp trực tiếp theo kiểu 500 plus mới nữa mà sẽ xuất hiện các dịch vụ hỗ trợ gia đình khác.

Các chuyên gia tuy vậy đã trấn an là các gia đình được hưởng 500 plus có thể yên tâm là nó vẫn tiếp tục. Tiền sẽ được trả cho mỗi con hàng tháng. Bà bộ trưởng Bộ Gia đình Maglena Maląg đã nói là chương trình có tầm cỡ hoàn toàn mới và cho phép sống qua giai đoạn khó khăn này, chính phủ “tuyệt đối” không từ bỏ nó. Bà bộ trưởng cũng tổng kết bốn năm thực hiện 500 plus - từ đầu chương trình đến giờ đã trả trên 100 tỷ złoty cho 6,5 triệu trẻ em.

QV (https://www.msn.com/pl-pl/finanse/finanse-osobiste/500-plus-zmiany-w-programie-od-1-lipca-co-trzeba-wiedzie%C4%87/ar-BB14QCNW?ocid=ob-fb-plpl-454)

Sửa lần cuối 2020-06-02 13:15:37

Bình luận

Bình luận qua Facebook