2021-10-25 09:46:34

Thông báo ra mắt phần mềm "Khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về các quy định pháp luật và các thủ tục hành chính liên quan"

Triển khai thực hiện Kết luận số 12 – KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao về việc rà soát lại toàn bộ chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) đã ra mắt phần mềm “Khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về các quy định pháp luật và các thủ tục hành chính liên quan”. 

Để đông đảo người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Ba Lan có thể tiếp cận chương trình khảo sát và đóng góp ý kiến về quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan trân trọng thông báo đường link phần mềm khảo sát trên trang thông tin điện tử của Ủy ban:

https://scov.gov.vn/?page=Survey.info

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

Sửa lần cuối 2021-10-25 09:48:45

Bình luận

Bình luận qua Facebook