2022-06-09 16:39:13

Lời cám ơn của Chi hội người Việt Nam tại Raszyn.

Danh sách các công ty và cá nhân ủng hộ 1/6/2022 tại Raszyn:

1.Công ty Asean EU ( Anh Bình Thạch ) : 1000zt
2. CT ASH ( Anh Bình Thạch ) : 1000 xt
3. CT Asean PL ( A. Nguyễn Đức Hiển ) : 1000 zt và 5kg Kẹo
5.CT “ Bakalaska “A Hoàn : 1000zt
6.CT EACC ( A Hùng) : 1000 zt
8. CT Asg : 1000zt
9.CT “ Balada “ ( Anh Đào Trí Tuệ : 500 zt
10. CT “ LTC ( Anh Đỗ Văn Luật ) : 500 zt
11. Châu Á “Balada “: 500 zt
12. Hội đồng hương Nam Định : 500zt
13. Hội phụ nữ VN tại PL : 500zt
14. A Truỳ : 500 zt
15. CT. TM ( Anh Hải Tuyết) : 300 zt
16. Châu Á “ Chè Sài Gòn “ : 300 zt
17.A19 Asean Pl ( Lộc Hường ) : 200 zt
18. Quán ( Hương Sen ) : 100zt
19.Châu Á ( Hương Sen ) : 100 zt
20. Châu Á ( Phương Oanh ) : 100 zt
21.Châu Á “ Thiện Vân Anh “ : 50 zt
22. Anh Hồng Anh Thọ : 500 zt
23. A Hiền Ngân : 400 zt
24. Hải Ngân : 300 zt
26. Lan Trung : 300 zt
27.Thành Dân : 200zt
28. Bình Bình : 200 zt
29. Chị Dung : 200zt
30. Hồng Lợi : 200 zt
31.Điệp Hợp : 200 zt
32. Nga Tùng : 200zt
33. Tuyết Mão : 200 zt
34. Liên Cảnh : 300zt
35.Tuấn RS : 300 zt
36CLB Hà Thành : 300zt
37. Hoà Mai : 500 zt
38. CT Pitacja ( Lâm ): 400 zt
39. Phác Hà : 300 zt
- Nhật Linh : 100 zt
- Huyền : 100 zt
- Tý : 100 zt
- Nhóm One AM : 200 zt
Tổng: 15,650 zt

Thay mặt chi hội Raszyn xin trân trọng cảm ơn tấm lòng vàng của các hội đoàn các công ty và cá nhân đã chung tay cùng chúng tôi luôn hướng về tương lai
Tất cả vì tương lai con em chúng ta ta

Xin trân trọng cảm ơn
TMCH. chủ tịch:

Vũ Duy Hiển


Sửa lần cuối 2022-06-09 16:39:13

Bình luận

Bình luận qua Facebook