2023-02-15 18:53:27

ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan: Thông báo lấy ý kiến góp ý của người Việt Nam ở nước ngoài về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)


Kính gửi: Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan

Thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan thông tin rộng rãi tới Cộng đồng về nội dung Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để đóng góp ý kiến. Các nội dung tập trung lấy ý kiến góp ý của Người Việt Nam ở nước ngoài như sau: 

1- Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

2- Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

3- Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4- Mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

5- Mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.

6- Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đối với đất đai.

7- Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Cách thức góp ý:

+ Góp ý bằng văn bản hoặc email gửi tới Đại sứ quán VN tại Ba Lan (thông qua Ban Công tác cộng đồng, địa chỉ email: liennb.bg@gmail.comtrước ngày 22/02/2023.

+ Góp ý trực tiếp tại website: 
TRANG THÔNG TIN LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) (monre.gov.vn)

Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của Cộng đồng.

Trân trọng.
ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan

TOÀN VĂN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
đọc trong link dưới đây:

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-lay-y-kien-lan-hai-11923010312182186.htm

Sửa lần cuối 2023-02-15 18:03:01

Bình luận

Bình luận qua Facebook