2019-05-15 17:11:16

Bầu cử Nghị viện châu Âu 2019.

Ngày 26 tháng 5 năm 2019, từ 7:00 – 21:00 sẽ diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu (Europarl hay EP). Đợt này Ba Lan sẽ bầu ra 52 nghị sĩ vào Nghị viện châu Âu.

Bà con có quốc tịch Ba Lan, đủ tuổi đi bầu cử tham khảo các đường Lịnk dưới đây.:

Thông tin về các điểm bầu cử ở Warszawa:

-Nội dung bằng tiếng Anh: http://wybory.um.warszawa.pl/

-Nội dung bằng tiếng Ba Lan: http://wybory.um.warszawa.pl/?lang=pl

Thông tin về Nghị viện châu Âu:

-EP: http://www.europarl.europa.eu/portal/pl

-Bầu cử trên toàn Ba Lan: https://wybory.gov.pl/pe2019/

-Bầu cử trên toàn Liên minh châu Âu: https://www.wybory-europejskie.eu

Mong quý bà con chia sẻ để cung cấp thông tin tới cộng đồng về cuộc bầu cử này.

Xin cảm ơn 

Warszawa 15-5-2019

Hương Tống

Sửa lần cuối 2019-05-16 05:37:53

Bình luận

Bình luận qua Facebook