2019-09-25 07:17:59

Ba Lan: Các nguyên tắc mới về bán thuốc theo đơn ở các hiệu thuốc kể từ ngày 7/9/2019

Từ ngày 7/9/2019 các đơn thuốc điện tử (e-recept) có giá trị trong 365 ngày, bác sỹ có quyền một lần kê thuốc cho 360 ngày uống, y tá hay bà đỡ có quyền kê dơn cho 180 ngày. Đó là do kể từ hôm đó, luật ra ngày 19/7/2019 về việc thay đổi một số điểm luật do đưa vào áp dụng hệ thống sức khỏe điện tử  (e-zdrowia – Danh sách Luật năm 2019, mục 1590). Các nguyên tắc mới về kê đơn và mua thuốc theo đơn được áp dụng.

Các đơn thuốc dạng giấy không có thay đổi gì nhiều – bệnh nhân có 30 ngày để mua thuốc, thực phẩm công dụng đặc biệt chữa bệnh hay sản phẩm y tế bằng đơn ấy. Ngày đơn có hiệu lực là ngày cấp hay ngày được sử dụng đơn thuốc, có ghi chữ „kể từ ngày”.

Khi đơn ở dạng e-recept từ ngày 7/9/2019 bệnh nhân có tận 365 ngày để dùng đơn. Ngoại lệ là thuốc kháng sinh – cũng như trước đây, nó có giá trị trong 7 ngày. Các đơn cho thuốc gây mê, các hợp chất chữa tâm thần hay các thuốc thử nghiệm loại I có thể mua trong vòng 30 ngày.

Theo sửa đổi luật, bác sỹ hay quân y sỹ có thể viết cho một bệnh nhân một lần tối đa số lượng thuốc  thực phẩm công dụng đặc biệt chữa bệnh hay sản phẩm y tế cần thiết cho bệnh nhân tối đa để dùng cho 360 ngày theo liều dùng ghi trên đơn. Đồng thời, trên một đơn có thể ghi lượng thuốc dùng tối đa cho 120 ngày. Điểm mới là bác sỹ có thể kê một lúc tối đa 12 đơn bằng giấy cái này dùng tiếp theo cái kia cho đến tổng 360 ngày. Cho đến nay kiểu kê đơn „dự trữ” như vậy chỉ được làm cho ba tháng điều trị.

Y tá hay bà đỡ có thể kê đơn điện tử cho một bệnh nhân lượng thuốc, thực phẩm công dụng đặc biệt chữa bệnh hay sản phẩm y tế tối đa cho 180 ngày điều trị ghi rõ liều dùng mỗi ngày. Với các phương tiện phòng tránh thai, họ chỉ được làm trong khuôn khổ tiếp tục điều trị theo quy trình điều trị của bác sỹ.

Một thông tin quan trọng nữa là các thuốc được kê chúng ta không thể mua ngay một lần. Ở hiệu thuốc, họ chỉ bán tối đa lượng dùng cho 180 ngày. Luật hiện nay chưa quy định rõ khi nào ta được đến mua tiếp chỗ còn lại, một ngày, một tuần hay một tháng sau. Tuy nhiên trong luật ghi rõ, nếu chúng ta đến mua muộn sau 30 ngày, thì ta chỉ được mua số thuốc đủ cho đến ngày cuối cùng của thời hạn cấp đơn. Người bán thuốc sẽ tự động trừ đi số thuốc của các ngày quá hạn không mua, ví dụ như nếu bác sỹ kê đơn điện tử cho một năm kể từ tháng 1, mà ta đến mãi tháng 5 mới đi mua thuốc, thì họ sẽ không bán số thuốc của từ  tháng 1 đến tháng 4.

Việc áp dụng các nguyên tắc mới sẽ có thể gây khó cho các hiệu thuốc, ví dụ nếu bác sỹ quên ghi liều dùng thì họ sẽ gặp khó khăn khi tính số lượng thuốc bán cho bệnh nhân.

Ngược lại, luật ghi rõ nếu thuốc đóng hộp có số lượng viên không cho phép tính chẵn cho giai đoạn được cấp, dược sỹ có quyền làm tròn số hộp nhiều thêm đến một đơn vị hộp chứa số viên ít nhất có thể có.

QV (https://www.rp.pl/Zdrowie/309089993-Nowe-zasady-realizowania-recept-w-aptekach-od-7-wrzesnia-2019-r.html?fbclid=IwAR0IF-HysNzghlcYnsmAkS0uhIv4qRodj1X6jIZSeCj2Ru1_IM4JqBvz4N8)

Sửa lần cuối 2019-09-25 07:17:23

Bình luận


Bình luận qua Facebook