2021-09-28 17:51:30

Thẻ căn cước mới tại Ba Lan sẽ được cấp sau ngày 7/11/2021

Thẻ căn cước mới của công dân Ba Lan (dowód osobisty) sẽ có dấu vân tay và chữ ký của chủ sở hữu. Theo Bộ trưởng phụ trách về số hóa tại Phủ Thủ tướng, ngày thực hiện là ngày 7/11/2021. Quy trình làm thẻ căn cước mới sẽ khác với quy trình hiện tại, đó là "cần lấy dấu vân tay bổ sung".

Tất cả các chính quyền địa phương đã nhận được những máy đọc vân tay, các khóa đào tạo đang được tiến hành, các công tác chuẩn bị đang được tiến hành, để đến thứ Hai, ngày 8 tháng 11, tất cả sẽ sẵn sàng. Tuy nhiên, điều này sẽ ngăn bạn không thể đăng ký xin thẻ căn cước trực tuyến được nữa. Việc đăng kí trực tuyến chỉ có thể thực hiện cho đến ngày 2 tháng 8.

Việc đưa vào thẻ căn cước tính năng sinh trắc học thứ hai là sự điều chỉnh luật pháp Ba Lan cho phù hợp với luật pháp EU. Thủ tục cấp hộ chiếu cũng đã áp dụng tương tự, vì vậy công dân đã quen với loại thủ tục này. Hiện nay, tất cả các nước thuộc Liên minh châu Âu đều đã áp dụng các thủ tục như vậy.

Tất cả các thẻ căn cước mới, được cấp cho những người trên 12 tuổi sẽ có giá trị trong vòng 10 năm, và tất cả những người đó sẽ phải cung cấp dấu vân tay. Những trẻ em nhỏ tuổi sẽ không phải cung cấp dấu vân tay, nhưng căn cước sẽ chỉ có giá trị trong 5 năm.

Dấu vân tay sẽ được mã hóa trong lớp điện tử của thẻ căn cước. Nó cũng sẽ được lưu trữ trong Sổ đăng ký dữ liệu cá nhân (RDO), nhưng sau khi căn cước được phát hành, những dữ liệu này sẽ không được lưu trữ trong RDO nữa.

Theo Bộ Nội vụ và Hành chính, năm nay sẽ có 1.546.700 thẻ căn cước của công dân Ba Lan hết hạn. Hơn 358.000 người sẽ tròn 18 tuổi vào năm 2021 và sẽ đăng ký xi cấp căn cước "người lớn" lần đầu tiên.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/nowe-dowody-od-7-listopada-konieczna-bedzie-wizyta-w-urzedzie/k4klz1f lang="VI">)

Sửa lần cuối 2021-09-28 17:51:30

Bình luận

Bình luận qua Facebook