2021-11-02 08:38:50

Khởi động đăng ký tiêm liều tăng cường vắc xin COVID-19

Tại Ba Lan, từ Thứ 3 (02/11/2021), tất cả những người từ 18 tuổi trở lên có thể đăng kí để chủng ngừa liều tăng cường (còn gọi la liều nhắc lại - dawka przypominająca)  vắc xin COVID-19, với điều kiện là ít nhất 6 tháng đã trôi qua kể từ khi tiêm chủng đầy đủ. Thư giới thiệu điện tử (e-skierowanie) được gửi tự động cho họ.

Bất kỳ ai đáp ứng điều kiện nói trên sẽ có thể kiểm tra tài khoản bệnh nhân trực tuyến để xem mình có giấy giới thiệu hay không và sắp xếp ngày tiêm chủng ở một điểm tiêm cụ thể. Trong trường hợp không có giấy giới thiệu điện tử được cấp tự động, có thể gọi điện đến điểm tiêm, bác sĩ tại điểm tiêm chủng có thể cấp giấy giới thiệu điện tử một cách độc lập, sau khi xem xét khoảng thời gian kể từ lần tiêm chủng cuối cùng.

Tiêm vắc xin liều nhắc lại áp dụng cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ (hai liều) với Comirnata (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) hoặc Vaxzevria (AstraZeneca) hoặc một liều Vắc xin Janssen COVID -19 (Johnson & Johnson).

Theo thông cáo báo chí của Bộ Y tế được công bố vào tuần trước, một liều nhắc lại được tiêm cho những người được tiêm chủng đã hoàn thành phác đồ tiêm chủng COVID-19 cơ bản nhằm nâng cao, củng cố và mở rộng khả năng bảo vệ. Liều bổ xung (dawka dodatkowa uzupełniająca) được tiêm cho những người bị suy giảm miễn dịch có thể không đáp ứng miễn dịch với tiêm chủng đầy đủ.

Ở những người được chủng ngừa liều nhắc lại (với khoảng thời gian ít nhất là sáu tháng sau khi hoàn thành lịch tiêm chủng đầy đủ vắc-xin COVID-19), có thể sử dụng vắc xin Pfizer-BioNTech với liều đầy đủ 0,3 ml hoặc Moderny - nửa liều: 50 µg - 0,25 ml.

Đối với đối tượng 18 tuổi đã trải qua tiêm chủng Vaxzevria sơ cấp, nên sử dụng Comirnata hoặc Spikevax đủ liều. Bộ nhấn mạnh rằng những khuyến nghị này có thể được cập nhật cùng với quyết định của Cơ quan Thuốc Châu Âu.

Bộ Y tế khuyến khích tiêm liều bổ xung đối với nhóm bệnh nhân suy giảm miễn dịch từ 12 tuổi trở lên và đã tiêm đủ (hai mũi) vắc xin Comirnaty, Spikevax hoặc Vaxzevria. Liều bổ sung được sử dụng trong khoảng thời gian ít nhất 28 ngày sau khi hoàn thành chương trình tiêm chủng chính chống COVID-19. Nên sử dụng chế phẩm Pfizer-BioNTech hoặc Moderna đủ liều (0,5 ml).

Hiện tại, không có đủ dữ liệu để khảng định việc sử dụng một liều bổ sung ở những người bị suy giảm miễn dịch đã được tiêm vắc xin COVID-19 Vaccine Janssen.

Bộ Y tế thông báo rằng tính hữu ích của các xét nghiệm huyết thanh để đánh giá đáp ứng miễn dịch đối với tiêm chủng chưa được thiết lập. Xét nghiệm huyết thanh học để đánh giá đáp ứng với tiêm chủng trước khi tiêm liều nhắc lại hoặc tiêm liều bổ xung không được khuyến khích.

Tại Ba Lan, từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 (ngày bắt đầu tiêm vắc xin chống COVID-19), 39.064.978 liều vắc xin đã được tiêm. Theo dữ liệu được đăng hôm thứ 2 (1/11/2021) trên các trang web của chính phủ, gần 20 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ. 236.818 người đã được tiêm liều thứ ba và 808.291 người đã nhận được liều tăng cường.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://tvn24.pl/polska/szczepienie-na-koronawirusa-trzecia-dawka-zapisy-na-szczepienie-przeciw-covid-19-dawka-przypominajaca-dla-wszystkich-osob-pelnoletnich-5474317)

 

Sửa lần cuối 2021-11-02 08:38:50

Bình luận

Bình luận qua Facebook