2024-04-10 16:35:50

Kết quả cuộc bầu cử chính quyền địa phương tại Ba Lan

Vào ngày thứ Ba (9/04/2024), lúc 21 giờ, Ủy ban bầu cử quốc gia Ba Lan đã công bố tất cả các phiếu bầu trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương trong ngày Chủ nhật (7/4/2024) đã được kiểm.

Sau khi kiểm phiếu từ 31.456 (100,00%) khu vực bầu cử, Ủy ban bầu cử quốc gia đã thông báo trên trang web của mình kết quả bầu cử như sau:

-       Đã có 51,94% người dân tham gia bỏ phiếu.

-       Đảng Luật và Công lý (PiS) giành được số phiếu ủng hộ cao nhất với 34,27%, các đảng khác gồm: Liên minh dân sự (KO) - 30,59%, Trzecia Droga — 14,25%, Konfederacja — 7,23%, Lewica — 6,32%, Không đảng phái — 3%, Các ủy ban bầu cử khác — 4,3%

Theo dữ liệu được Ủy ban bầu cử quốc gia công bố, đảng Luật pháp và Công lý có được nhiều ghế nhất trong các hội đồng cấp tỉnh trên cả nước với 239 ủy viên hội đồng ở các khu vực. Liên minh Dân sự đã giành được 210 ghế trong các hội đồng cấp tỉnh trên khắp Ba Lan, nhưng các chính trị gia của nhóm này có thể sẽ ký kết các thỏa thuận với các lực lượng khác - chủ yếu với Trzecia Droga, với 82 ghế, và với Đảng Cánh Tả, với bảy ghế.

(Ủy ban bầu cử Quốc gia công bố kết quả bầu cử)

Cụ thể, PiS đã giành được đa số ghế trong Hội đồng của 7 tỉnh bao gồm: podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, mazowieckie, lubelskie, małopolskie i łódzkie.

Liên minh Dân sự đã giành chiến thắng trong các hội đồng của 9 tỉnh bao gồm: śląskie, dolnośląskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie i wielkopolskie.

Những người đắc cử chức chủ tịch các thành phố trong vòng đầu bao gồm:

Warsaw: Rafał Trzaskowski (57,41%).

Łódź: Hanna Zdanowska (59,30%).

Gdańsk: Aleksandra Dulkiewicz (57,95%).

Opole: Arkadiusz Wiśniewski (75,47%)

Szczecin: Piotr Krzystek (60,43%).

Katowice: Marcin Krupa (62,43%).

Białystok: Tadeusz Truskolaski (53,32%).

Lublin: Krzysztof Żuk (57,49%)

Bydgoszcz: Rafał Bruski (53,50%).

Những người chưa đạt được quá bán tròng vòng bầu cử đầu (9 thành phố) sẽ được bầu lại ở vòng hai, bao gồm:

Wrocław: Jacek Sutryk (34,33%) và Izabela Bodnar (29,80%)

Krakow: Aleksander Miszalski (37,21%) và Łukasz Gibała (26,79%)

Poznań: Jacek Jaśkowiak (43,74%) và Zbigniew Czerwiński (20,30%)

Toruń: Paweł Gulewski (38,28%) và Michał Zaleski (26,41%).

Gorzów Wielkopolski: Jacek Wójcicki (49,26%) và Piotr Wilczewski (22,18%).

Zielona Góra: Marcin Pabierowski (42,74%) và Janusz Kubicki (35,95%).

Rzeszów: Konrad Fijołek (37,91%) và Waldemar Szumny (24,23%).

Kielce: Agata Wojda (33,63%) và Marcin Stępniewski (25,05%).

Olsztyn: Robert Szewczyk (32,81%) và Czesław Małkowski (21,16%).

Ủy ban bầu cử quốc gia cũng đã công bố kết quả cuộc bầu cử vào hội đồng của tất cả các Dzielnice ở Warszawa. Liên minh Dân sự đã thắng trong 16/18 Dzielnica.

Tại dzielnica Ochota, số người đã bỏ phiếu cho Liên minh Dân sự là nhiều nhất  (12.257 người - 36,33%). Đứng thứ hai là số người bầu cho Ủy ban bầu cử KWW Zawsze z Ochotą (6.952 người - 20,61%). 6.650 cử tri (19,71%) đã bỏ phiếu cho Luật pháp và Công lý. Vị trí tiếp theo thuộc về Ủy ban bầu cử cử tri Ochocianie + Polska 2050 - 4138 (12,27%). Tại đây, 23 ủy viên hội đồng đã được bầu ở ba khu vực. Kết quả được phân bổ theo cách mà các ứng cử viên từ tất cả các ủy ban tham gia đều giành được các ghế trong hội đồng. KO có chín ghế, PiS có năm, KWW Zawsze z Ochotą có bốn, Lewica có ba và Ochocianie có hai. Trong số 23 ủy viên hội đồng của Ochota khóa này có chị Cao Hồng Vinh, người Ba Lan gốc Việt Nam. Chi Vinh ứng cử tại ủy ban bầu cử KWW Zawsze z Ochotą và nhận được 507 phiếu bầu.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban bầu cử quốc gia, xã trưởng (thị trưởng) ở 1.728 đơn vị cấp xã đã được bầu. 748 xã sẽ phải tổ chức vòng bầu cử thứ hai (vào ngày 21 tháng 4 tới), bởi ở vòng bỏ phiếu đầu tiên không có ứng cử viên nào nhận được quá một nửa số phiếu hợp lệ. Không có thị trưởng nào được bầu ở một xã mà chỉ có một ứng cử viên tranh cử.

Xuân Nguyên (Tổng hợp)

Sửa lần cuối 2024-04-10 14:35:50

Bình luận

Bình luận qua Facebook