2017-09-06 21:45:25

Cải cách giáo dục và đổi mới đào tạo tại Ba Lan

1. Ba Lan bắt đầu thực hiện Cải cách giáo dục. Cải cách giáo dục lần này được tiến hành trên cơ sở của Đạo luật mang tên là Luật giáo dục (prawo oświatowe) và các Đạo luật ra ngày 14.12.2016, đã được Tổng thống ký duyêt thông qua từ ngày 09.01.2017.

Sơ đồ Hệ thống giáo dục mới của Ba Lan

Nội dung chính của Cải cách giáo dục lần này được thể hiện:

  • Bãi bỏ Trung học cơ sở (gimnazjum),

  • Xây dựng Hệ thống giáo dục mới,

  • Đổi mới giáo dục nghề nghiệp,

  • Thay đổi các nguyên tắc tài trợ hệ giáo dục.

Trong hệ thống giáo dục mới, Nhà trường bao gồm:

  • Trường cơ bản – szkoła podstawowa – 8 năm,

  • Trung học phổ thông – liceum ogólnokształcące – 4 năm,

  • Trung học kỹ thuật – technikum – 5 năm,

  • Trường chuyên ngành bậc I – szkoła branżowa I stopnia – 3 năm,

  • Trường chuyên ngành bậc II – szkoła branżowa II stopnia – 2 năm,

Cải cách giáo dục sẽ chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 9 năm 2017 – Ngày khai giảng Năm học mới 2017/2018.

Những bước đi ban đầu của Cải cách sẽ là:

Trong năm học 2017/2018 sẽ không tuyển sinh vào Trung học cơ sở.

Từ 01.09.2017 các Học sinh, các Thầy giáo và những Người lao động của Trường cơ sở 6 năm cho đến nay sẽ thuộc về trường 8 năm. Tại đây, các học sinh đầu tiên của lớp 7 sẽ bắt đầu học tập. Trung học phổ thông 3 năm cho đến nay sẽ trở thành 4 năm. Đợt tuyển sinh đầu tiên vào lớp 1 của trường này sẽ được tổ chức vào năm học 2019/2020.

Bước đầu Cải cách giáo dục nghề nghiệp, đưa vào Trường chuyên ngành 2 bậc (dwustopniowa szkoła branżowa) để thay thế các Trường nghề cơ sở trước đây (zasadnicza szkoła zawodowa). Trong khung cảnh bậc I có thể đạt được trình độ nghề thứ nhất. Sau bậc II, với trình độ thứ hai, sẽ có thể thi trưởng thành nghề (matura zawodowa), với các môn thi bắt buộc, gồm tiếng Ba Lan, toán và ngoại ngữ. Sau đó, có thể học Cao đẳng nghề để trở thành Cử nhân hoặc Kỹ sư. Nếu muốn được đào tạo tiếp để nhận được chức danh Thạc sỹ, thì phải thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp Trung học (matura), như những học sinh Trung học phổ thông và Trung học kỹ thuật.

Các Trường nghề cơ sở sẽ bị xóa sổ từ 31.08.2019.

Những thay đổi trong giáo dục nghề được kỳ vọng về một hệ thống kép (system dualny). Hệ thống này sẽ đáp ứng những yêu cầu của nền kinh tế và sẽ được thực hiện trong sự hợp tác với các Doanh nhân. Hướng tới đào tạo những nghề cần thiết, tránh những nghề làm tăng đội ngũ thất nghiệp. Tiền trợ cấp giáo dục sẽ đươc phân biệt – sẽ là cao hơn đối với nơi đào tạo những nghề đang mong đợi.

2. Đổi mới trong đào tạo Đại học – Thi thay thế luận văn tốt nghiệp Đại học bậc I

Bộ Khoa học và Đại học Ba Lan đang dự thảo Đạo luật, mà nhờ đó các Trường Đại học tự quyết định xem, có nên để Đại học bậc I được kết thúc bằng Luận văn tốt nghiệp?

Luận văn tốt nghiệp ĐH bậc I

Luận chứng cho thấy, hiện nay, để nhận được chức danh Kỹ sư (inżynier) hoặc Cử nhân (licencjat), cần phải viết luận văn và bảo vệ nó. Song, ước tính khoảng 20 – 30 % những luận văn này là trò đạo văn (ăn cắp văn). Trong Internet cũng có nhiều thông báo của các Sinh viên, tìm các tác giả của của các luận văn của mình. Các luận văn tốt nghiệp không đưa vào các giá trị bổ sung, cũng không xác nhận kiến thức và tài năng. Do đó, việc bãi bỏ nghĩa vụ viết luận văn tốt nghiệp sẽ là một nội dung của Đạo luật đang được soạn thảo.

Nếu Đạo luật đi vào đời sống, thì các Trường Đại học có thể tự quyết định xem Đại học bậc I nên được kết thúc bằng thi hay bằng bảo vệ luận văn như truyền thống.

Tuy nhiên, đổi mới trên đây không liên quan đến Đại học bậc II và Đại học Thạc sỹ liền mạch (jednolite studia magisterskie).

Đến nay vẫn chưa hình dung ra thi thay thế bảo vệ luận văn là như thế nào. Toàn bộ dự thảo Đạo luật sẽ được trình bày tại Đại hội Khoa học Toàn quốc tại Kraków vào ngày 19 tháng 9 tới.

Nguyễn Quỳnh GiaoTổng hợp – Nguồn: Gazeta prawna.pl, rp.pl, Dziennik.pl, Diennik zachodni, WP Wiadomości. Tematy: Reforma edukacji, Egzamin zamiast pracy dyplomowej

Sửa lần cuối 2017-09-06 21:48:52

Bình luận

Bình luận qua Facebook