2019-04-22 03:18:18

Chuẩn mực về tổ chức đánh giá kết quả học tập của Học sinh tại Ba Lan

Giáo viên đình công, Học sinh vẫn thi (Ảnh minh họa từ Internet)

Ba Lan đang trong mùa thi giáo dục phổ thông. Mặc dầu Giáo viên đình công, kỳ thi lớp 8 – Tiểu học cải cách – và thi THCS – lần thi cuối cùng, vì từ năm học sau sẽ không còn THCS – vẫn được tổ chức trong trong tất cả các Trường. Còn kỳ thi tốt nghiệp THPT, vào khoảng 6 – 8 tháng 5 tới, đang phải đối mặt với thách thức. Nhưng mọi việc chắc sẽ ổn, vì trách nhiệm tổ chức các kỳ thi này không còn thuôc về Nhà trường, mà thuộc về Ủy ban thi Trung ương.

Từ 05 tháng năm 2006 Ngành giáo dục Ba Lan được đặt dưới hai Bộ: Bộ Giáo dục Quốc dân và Bộ Khoa học và Đại học, cùng với Uỷ ban thi Trung ương – Centralna Komicja Egzaminacyjna - CKE, do Quốc hội xác lập, bằng đạo luật từ ngày 25.07.1998 về sửa đổi đạo luật về hệ thống giáo dục, trong sự hợp tác với 8 Uỷ ban thi Địa phương.

Từ đó, Ba Lan xây dựng hai hệ thống đánh giá kết quả học tập của học sinh sau mỗi cấp học: Hệ thống đánh giá mang tính nội bộ nhà trường hệ thống thi bên ngoài.

Thuộc hệ thống thứ nhất là những quy định trong điều lê nhà trường, xác định những nguyên tắc tổ chức việc đánh giá học sinh của trường, cách ghi nhận kết quả học tập và tần số thông tin đến học sinh và cha mẹ học sinh.

Còn hệ thống thứ hai được đưa vào Ba Lan từ năm 1999 – Đó là những kỳ thi, do Ủy ban thi Trung ương chuẩn bị và tổ chức hệ thống đánh giá bên ngoài Nhà trường. Các kỳ thi này được tiến hành trên quy mô toàn quốc, để kết thúc một cấp giáo dục. Phần thi viết của những kỳ thi này được đánh giá bởi các ủy viên giám khảo thi từ bên ngoài, được tuyển bởi các Ủy ban thi Địa phương.

Tốt nghiệp một trường nào đó phải được xác nhận bằng hai chứng từ độc lập, một – từ phía nội bộ trường và một – từ phía bên ngoài trường. Đó là chứng chỉ kết thúc trường, do Hiệu trưởng ký, và giấy chứng nhận kết quả thi (hoặc kiểm tra), do Giám đốc Ủy ban thi Địa phương ký.

Học xong trường trung học phổ thông HS được cấp chứng chỉ kết thúc trường trung học phổ thông. Nếu muốn tiếp tục học lên đại học, thì phải thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp trường trung học phổ thông – matura, để có chứng chỉ trưởng thành świadectwo dojrzałości. Chứng chỉ này được ghi nhận ở cấp độ quốc gia. Kỳ thi matura có xác định điểm tối thiểu để thi đỗ. Kết quả thi đỗ, được xác nhận trong chứng chỉ trưởng thành, là tiêu chí để tuyển chọn vào các ngành của đại học.

Nguyễn Quỳnh GiaoLê Đinh

Sửa lần cuối 2019-04-22 03:24:05

Bình luận

Bình luận qua Facebook