2018-05-24 13:44:02

KAS Trả lời một số câu hỏi về hàng tồn trong kho.

Trả lời câu hỏi về thuế thu nhập của doanh nghiệp chúng tôi thông báo rằng, nếu doanh nghiệp là chủ của lương hàng dôi ra và không chứng minh được là mình đã mua lượng hàng này khi nào thì cần chỉ ra

 • Trị giá lượng hàng này theo điều khoản 12, điểm 1, điều 2 về lượng hàng tìm ra cần tính theo giá thị trường và khi bán những hàng hóa trên thì trị giá hàng đã khai trên được tính vào chi phí mua hàng.

Nếu doanh nghiệp chứng minh được mình mua lượng hàng trên khi nào thì không được tính chúng vào hàng dôi ra. Khi bán hàng này thì có trách nhiệm:

 • Khai doanh thu theo giá đã bán ra và được tính vào chi phí bán hàng theo giấy tờ mua hàng.

Cơ sở pháp lý:

Điều khoản 12, đoạn 1 điểm 2, điều khoản 15, đoạn 1 bộ luật từ ngày 15.02.1992 về thuế thu nhập của doanh nghiệp (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, ze zm.).


Trả lời câu hỏi về thuế VAT (giả định là doanh nghiệp kiểm soát được hàng):

 1. Việc xuất hiện hàng dôi sau khi kiểm kê kho không bị đánh thuế VAT (đây không phải là việc đã nêu ra trong điều khoản 5 và 7 về luật thuế VAT),

 2. Thuế VAT sẽ được tính vào thời điểm hàng dôi được bán ra. Nếu doanh nghiệp không phải là Công ty đã đăng ký bán VAT hoặc nếu không phải là Công ty được miễn nộp thuế VAT thì cần:

  • Đăng ký công ty nộp thuế VAT,

  • Làm sổ theo yêu cầu của thuế VAT,

  • Có kasa fiskalna,

  • Xuất hóa đơn (paragon) cho những người mua không phải là doanh nghiệp,

  • Xuất hóa đơn VAT cho người mua nếu họ yêu cầu,

  • Nộp báo cáo về VAT và trả thuế này,

  • Nộp báo cáo JPK,

  • Cùng với những trách nhiệm khác theo yêu cầu của những luật về hoạt động kinh tế.

Ngoài ra chúng tôi giải thích thêm rằng việc xuất hiện thuế VAT chỉ xảy ra trong „tương lai” sau khi phát hiện hàng dư trong kho khi kiểm kê, việc này không liên quan tới việc mua hàng khi nhập (thuế) hay hàng hóa mua trong khối EU.

Cơ sở pháp lý:

 • art. 5 ust.1, art. 7, art. 96, art. 99, art. 103, art. 106a, art. 109, art. 111, art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.),

 • art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz.201 ze zm.),

 • § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363).

( Ảnh minh họa).


Nguyên văn tiếng Ba Lan

--------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Krajowa Informacja Skarbowa
Data: 25.04.2018 10:14 AM
Temat: Re: Re: Podatek dochodowy od osób prawnych
Do: biuro@wolkacenter.pl
DW:

Identyfikator zapytania: 13230855
0110.KIZ.410.491.2018Odpowiadając na pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych informujemy, że jeżeli podatnik jest właścicielem ujawnionych towarów i nie potrafi udokumentować, iż nabył towary odpłatnie, to powinien wykazać:

 • przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, z tytułu ujawnienia towarów w wysokości ich wartości rynkowej oraz

 • w dacie zbycia tych towarów przychody w wysokości uzyskanej ceny i koszty uzyskania przychodów w wysokości wcześniej wykazanego przychodu z ujawnienia towarów.

Jeżeli podatnik potrafi udowodnić, że poniósł koszty na nabycie towarów nie powinien wykazywać nadwyżki z tytułu ujawnienia towarów. W dacie sprzedaży towarów będzie miał obowiązek wykazania:


-  przychodów ze zbycia towarów w wysokości uzyskanej ceny oraz


- prawo do rozpoznania kosztów w wysokości poniesionych wydatków na nabycie towarów.


Podstawa prawna:
- art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 15 ust. 1i pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, ze zm.)


Odpowiadając na pytanie w zakresie podatku od towarów i usług informujemy (zakładając, że Spółka ma ekonomiczne władztwo nad towarami), że:

 1. sama czynność ujawnienia nadwyżek towarów w wyniku inwentaryzacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (nie jest to czynność wymieniona w art. 5 i 7 ustawy o VAT),

 2. czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT będzie planowana sprzedaż ww. towarów. W takim przypadku (o ile Spółka nie jest już zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i nie będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o VAT) koniecznym będzie:

 • zarejestrowanie się do podatku VAT,

 • zaprowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT,

 • wprowadzenie kas rejestrujących, jeśli sprzedaż będzie dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, (zgodnie z przepisami dot. kas rejestrujących)

 • wydawanie paragonu z każdej sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,

 • wystawianie faktur w przypadku sprzedaży dla podmiotów gospodarczych lub na żądanie klienta,

 • składanie deklaracji VAT i zapłata wynikającego z nich podatku,

 • przesyłanie JPK_VAT,

 • oraz wykonywanie ewentualnych innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych a związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.


Dodatkowo wyjaśniamy, że informacje w zakresie podatku VAT dotyczą tylko i wyłącznie skutków podatkowych „na przyszłość”, tj. mających miejsce po ujawnieniu nadwyżek towarów w drodze inwentaryzacji, nie dotyczą natomiast ewentualnych czynności jakie miały miejsce na etapie nabycia towarów (np. opodatkowania importu czy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).

 
Podstawa prawna:

 • art. 5 ust.1, art. 7, art. 96, art. 99, art. 103, art. 106a, art. 109, art. 111, art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.),

 • art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz.201 ze zm.),

 • § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363).

Wólka Kosowska 24/5/2018
              

Sửa lần cuối 2018-05-24 11:11:17

Bình luận

Bình luận qua Facebook