2015-06-15 06:46:18

Thông cáo báo chí của Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan.

Ngày 14/06/2015 tại khách sạn Lord, Warszawa đã diễn ra đại hội lần thứ II Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Ba Lan.

Chủ tịch Hoàng Mạnh Huê đã thay mặt ban chấp hành hiện hành báo cáo tổng kết những thành tựu của hội trong những năm hoạt động kể từ ngày thành lập. Cụ thể là tổ chức thành công Diễn đàn Doanh Nghiệp Việt Kiều lần thứ 2 tại Ba Lan, tạo ra chuẩn mực cho những diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức những năm tiếp theo của cộng đồng doanh nghiệp VN tại các nước châu Âu. Hội DNVN cũng tạo nền tảng cho sự hợp tác chắc chẽ giữa các trung tâm thương mại vùng Wolka Kosowska nơi tập trung các hoạt động doanh nghiệp chính của cộng đồng. Hội cũng hoàn thành tốt các công tác giao lưu đầu năm, cuối năm, đón tiếp các đoàn khách từ trong nước cũng như các nước châu Âu lân cận. Bên cạnh đó ông Hoàng Mạnh Huê cũng nghiêm khắc kiểm điểm những điều hội chưa làm được để đối diện với tình hình kinh doanh càng ngày càng khó khăn của các doanh nghiệp cộng đồng trong tình hình kinh doanh nói chung đang kém đi.

Quang cảnh Đại hội.

Trong phần tiếp theo của chương trình ông Hoàng Xuân Bình, phó chủ tịch hội DNVN tại BL đã có bài trình bày về phương hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ tiếp theo 2015-2020. Theo đó hội sẽ tập trung phát triển 3 nhiệm vụ: 1) xây đựng môi trường giao lưu trao đổi thông tin, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, 2) hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho hội viên và cộng đồng, 3) tăng cường các hoạt động đối nội và đối ngoại. Cụ thể sẽ tập trung phát triển hội viên trẻ phù hợp với xu hướng hội nhập với nền kinh tế của nước sở tại. Hội sẽ thường xuyên tổ chức những buổi tọa đàm theo các chủ đề như “Bán buôn hay bán lẻ?”, “Đầu tư bất động sản”, “Tìm hiểu pháp luật và thuế” v.v.. Đối tượng tham gia các cuộc hội thảo là toàn thể các doanh nghiệp của cộng đồng với mục đích tạo ra những môi trường trao đổi chia sẻ những khó khăn cũng như tìm phương hướng khắc phục với sự hỗ trợ của những chuyên gia trong các lĩnh vực tương ứng. Hội DNVN tại BL đưa ra phương hướng kiện toàn kênh thông tin mở ra cầu nối giữa các môi trường doanh nghiệp của cộng đồng và các khối doanh nghiệp các nước lân cận cũng như doanh nghiệp Ba Lan. Ông Hoàng Xuân Bình cũng đưa ra triển vọng tổ chức các cuộc tham quan những đơn vị tiêu biểu của cộng đồng và các nước lân cận cũng như các công ty Ba Lan trong các lĩnh vực có thể có sự quan tâm của doanh nghiệp cộng đồng, như nông nghiệp hay xây dựng. Hội cũng sẽ thúc đẩy các công tác đối ngoại, quảng bá cho các doanh nghiệp thành viên, hỗ trợ thảo luận về các mô hình kinh doanh mới, hoạt động gắn kết hội viên các thế hệ.

Trong chương trình thảo luận các hội viên đã đóng góp ý kiến sôi nổi, sát thực và cụ thể, cần được phát triển thêm trong các thảo luận chuyên ngành sẽ được hội tổ chức trong thời gian sắp tới. Ông Nguyễn Đức Thanh, tham tán thuơng mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan thay mặt cơ quan đại diện đóng góp những ý kiến về tổ chức và phương hướng, đồng thời khẳng định những mục tiêu mà hội DNVN tại BL đặt ra cũng là một phần trách nhiệm của cơ quan đại diện.

Phần thứ III của chương trình đại hội là thủ tục bầu ra một ban chấp hành mới nhận trách nhiệm thực thi những phương hướng đã được thông qua của đại hội. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra ban chấp hành mới gồm 7 người và ban kiểm soát gồm 3 người, đồng thời cuộc họp ban chấp hành mới được tiến hành ngay sau đại hội phân công cụ thể trách nhiệm như sau:

1. Chủ tịch: Tiến sĩ Hoàng Xuân Bình, Chủ tịch công ty ASG-PL – TTTM ASG,

2. Phó chủ tịch phụ trách tiểu ban đối nội: Ông Hoàng Hữu Bình, Phó chủ tịch, tổng giám đốc công ty ASEANEU – TTTM ASEANEU,

3. Phó chủ tịch phụ trách tiểu ban đối ngoại và thông tin: Ông Trần Trọng Hùng, Phó chủ tịch công ty EACC Investments - TTTM EACC,

4. Phó chủ tịch phụ trách tiểu ban pháp lý: Ông Nguyễn Văn Oanh, Chủ tịch công ty NVO INTERBUD - lĩnh vực xây dựng, đầu tư,

5. Ủy viên, thành viên tiểu ban đối nội: Bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tich công ty LOTUS – lĩnh vực y tế, 6. Ủy viên, thành viên tiểu ban đối ngoại và thông tin: Ông Hoàng Đông Quang, Chủ tịch công ty ASEAN-DEVELOPMENT – bất động sản,

7. Ủy viên, thành viên tiểu ban pháp lý: Ông Đào Trí Tuệ, Chủ tịch công ty ASEAN Finace, trung tâm Balanda.

Ban kiểm soát gồm: 

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch công ty ASEANPL – TTTM ASEANPL, 2. Thành viên: Ông Nguyễn Quang Vân, Chủ tịch công ty Van-Việt – Nhà hàng Vân Bỉnh, 3. Thành viên: Ông Phạm Duy Trinh, Tổng giám đốc TRH Poland, thương mại và dịch vụ ẩm thực. 

Đại sứ Phạm Kiến Thiết chúc mừng Đại hội.

Trước khi bế mạc đại hội nhận được lời chúc mừng và nhắn nhủ của ông Phạm Kiến Thiết đại sứ nước CHXHCN Việt Nam. Hội Người Việt Nam tại Ba lan và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan tặng hoa và quà chúc mừng đại hội.

Warszawa 15-6-2015

Ban đối ngoại & thông tin,
BCH Hội doanh nghiệp VN tại Ba Lan.

Sửa lần cuối 2015-06-16 14:38:09

Bình luận

Bình luận qua Facebook