2023-02-23 14:11:42

Thông báo của Văn phòng Kế toán MARPOL TRINH HOAI NAM: Gặp gỡ nói chuyện về một số thay đổi mới đối với người hoạt động kinh doanh tại Ba Lan


Gửi quí khách hàng!
Ngày 28/02/2023, từ 14:00 đến 16:00, văn phòng chúng tôi tổ chức Gặp gỡ nói chuyện về một số thay đổi mới đới với người hoạt động kinh doanh tại Ba Lan.
Nội dung chủ đạo:
1. Quỹ tiết kiệm vốn nhân viên- PPK: tiêu chí, yêu cầu và thay đổi trong năm 2023
2. Chính sách bảo hiểm sức khỏe theo Hệ thống mới, điều gì cần quan tâm?
3. Hệ thống KSEF: cũ mà mới, lo lắng của người kinh doanh tại Ba Lan.
Làm gì để chuẩn bị tốt hơn cho thời điểm ai ai cũng phải vào KSEF nếu hoạt động kinh doanh và khai báo VAT?
4. Câu hỏi, trả lời và ý kiến tham khảo.
Trân trọng
Cao Thị Hà
Trịnh Hoài Nam
Văn Phòng Kế Toán Nam Địa Chủ
Những ai muốn tham dự xin thông báo sớm để chúng tôi chuẩn bị chỗ ngồi, địa điểm tham gia và tài liệu. Đăng ký tham dự xin gửi vào địa chỉ email: ktnamdiachu@gmail.com.
Địa chỉ buổi gặp gỡ sẽ được thông tin lại qua mail đến ngày 26/02/2023.

Sửa lần cuối 2023-02-23 13:11:42

Bình luận

Bình luận qua Facebook