2016-07-25 11:41:12

Chúc mừng hai tân Tiến sĩ Việt Nam tại Ba Lan

Ngày 21 tháng 6 năm 2016, tại khoa Vật lý - Trường ĐH Tổng hợp Zielona Gora - Ba Lan, nghiên cứu sinh Hồ Đình Quang, sinh năm 1983, Giảng viên Trường Đại học Vinh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ với đề tài: "Magnetic filtering materials and methods of their use in wastewater treatment".  Đề tài nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH. Miroslaw Dudek (University of Zielona Góra) và TS. Joanna Kalaga (University of Zielona Góra). Luận án đã được 100% phiếu nhất trí tán thành thông qua

    Tân Tiến sĩ Hồ Đình Quang (người cầm hoa) cùng với thầy cô và bạn bè trong ngày bảo vệ luận án TS.

Ngày 22 tháng 6 năm 2016, tại khoa Toán Cơ Tin - Trường ĐH Tổng hợp Warsaw - Ba Lan, nghiên cứu sinh Cao Thanh Sơn, sinh năm 1978, Giảng viên Khoa ông nghệ Thông tin Trường Đại học Vinh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ với đề tài: "Methods for valuating Queries to Horn Knowledge Bases in First-Order Logic". Đề tài nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của TSKH. Linh Anh Nguyen (University of Warsaw) và TSKH. Joanna Golińska-Pilarek (University of Warsaw). Luận án đã được 100% phiếu nhất trí tán thành thông qua.

 

Tân Tiến sĩ Cao Thanh Sơn (người cầm hoa) cùng với thầy cô và bạn bè trong ngày bảo vệ luận án TS.

Kết quả bảo vệ Luận án của hai NCS Hồ Đình Quang và Cao Thanh Sơn là thành quả của những nỗ lực cố gắng không biết mệt mỏi của bản thân mỗi người, đồng thời là niềm tự hào của Trường Đại học Vinh, Nghệ An và cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan. 

 Xin chúc mừng tân Tiến sĩ Hồ Đình Quang và tân Tiến sĩ Cao Thanh Sơn. Chúc mừng thầy Nguyễn Anh Linh và các đồng nghiệp.  Chúc cho hai tân Tiến sĩ có nhiều thành tựu và đóng góp to lớn cho sự phát triển khoa học trong tương lai.

 Ban Biên tập BĐT CLB Lê Quý Đôn

Theo lequydon.org

Sửa lần cuối 2016-07-25 09:51:58

Bình luận

Bình luận qua Facebook