2021-06-16 04:17:14

Trước mỗi giao lộ ở Ba Lan thực ra là có biển báo vô hình B-34

Piotr Kozłowski, 04/06/2021 


Giao lộ hoạt động như biển báo B-34 – tức nó chấm dứt tác dụng của biển giới hạn tốc độ và 7 biển cấm nữa. Tuy nhiên có các ngoại lệ và không phải bất cứ gì nhìn giống như giao lộ (skrzyżowanie) cũng là giao lộ theo nghĩa của luật giao thông.

Nói cách khác, giao lộ cũng là biển báo kết thúc:

- cấm vượt (B-25),

- cấm xe tải vượt (B-26),

- cấm dùng còi (B-29),

- hạn chế tốc độ (B-33, ngoại lệ sẽ viết ở dưới),

- cấm đỗ (B-35),

- cấm đỗ trong các ngày chẵn (B-36),

- cấm đỗ trong các ngày lẻ (B-37),

- cấm dừng (B-38).

Tuy nhiên có ngoại lệ. Nếu như biển hạn chế tốc độ là hình chữ nhật trên nền trắng thì giao lộ không có tác dụng bãi bỏ nó vì biển trên có tác dụng trên toàn vùng quy định. Tình hình cũng như vậy nếu dưới biển thông báo khu dân cư hay địa danh có biển tròn như truyền thống với quy định tốc độ thì khi ấy giới hạn tốc độ trên sẽ áp dụng cho đến nơi có biển báo bạn ra khỏi khu dân cư hay địa danh trên. 

Không phải bất cứ gì nhìn giống như giao lộ (skrzyżowanie) cũng là giao lộ theo nghĩa của luật giao thông.

Luật giao thông quy định rõ giao lộ là nơi gặp nhau của các đường cùng cấp có mặt đường, chỗ nối chúng với nhau hay chỗ chúng chia ra; quy định này không liên quan đến chỗ cắt nhau hay phân nhánh của đường mặt cứng với đường đất, hay lối vào một bất động sản nằm bên đường. Do vậy các thứ sau đây KHÔNG là giao lộ:

- nơi đường đất nối với đường rải nhựa/bê tông,

- nơi đường chính nối với đường vào nhà,

- nơi đường chính chỉ nối với làn bên trái của đường hai mặt đường (droga dwujezdniowa),

- nơi mặt đường gặp cầu vượt (wiadukt- đường trên cầu vượt không tạo ra giao lộ).

Nói cách khác, chỗ đường công nối với đường nội bộ, đường đất, vùng giao thông (strefa ruchu) hay đường vào khu nhà ở ... đều không phải là giao lộ. Sau khi qua nó mọi biển báo vẫn áp dụng.

Về quyền ưu tiên trên các giao lộ ngang cấp (skrzyżowania równorzędne)

Các giao lộ không đặt biển báo gì gọi là các giao lộ ngang cấp. Tất cả các lái xe khi đó phải áp dụng nguyên tắc đơn giản là nhường đường cho xe ở phía bên phải mình.

Không phải lái xe nào cũng biết là nguyên tắc này cũng áp dụng cho bùng binh (rondo) – nếu trước bùng binh không có biển "nhường ưu tiên – tam giác màu vàng", thì quyền ưu tiên thuộc về người từ ngoài đi vào bùng binh chứ không phải xe đang ở trong bùng binh, mặc dù đa số bùng binh ở Ba Lan tổ chức giao thông khác như vậy, tuy vậy bạn nên nhớ là có điều này.

Nguyễn Hữu Viêm

Nguồn: https://moto.pl/MotoPL/7,88389,27164041,kierowco-pamietaj-o-niewidzialnym-znaku-stoi-przed-kazdym.html

Sửa lần cuối 2021-06-16 04:17:14

Bình luận

Bình luận qua Facebook