2022-06-22 13:26:09

Đổi Bằng lái xe nước ngoài sang Bằng lái xe Ba Lan

Bằng lái xe Ba Lan – Ảnh minh họa

Trên cơ sở của Đạo luật Luật về Giao thông đường bộ, Đạo luật Người điều khiển Phương tiện Giao thông, Huấn thị 2006/126/EEC của Nghị viện Châu Âu về thiết lập mẫu Bằng lái xe thống nhất trong tất cả các Quốc gia thành viên, cùng với các Công ước quốc tế Viên và Giơ-nè-vơ vể Giao thông Đường bộ và Thỏa thuận song phương với Ba Lan về việc công nhận lẫn nhau Bằng lái xe, ở Ba Lan có các quy định liên quan đến Bằng lái xe Ba Lan ở nước ngoài và Bằng lái xe nước ngoài tại Ba Lan:

1) Người lái xe chỉ có thể có một Bằng lái xe quốc gia hợp lệ (Quy định này không liên quan đến Giấy phép lái xe quốc tế và Bằng lái xe quốc gia của các Quan chức Ngoại giao).

2) Bằng lái xe Ba Lan ở nước ngoài

Bằng lái xe Liên minh – Từ năm 2006, Liên minh Châu Âu EU đã thiết lập mẫu Bằng lái xe thống nhất, không những trong nội bộ Liên minh, mà còn cho cả Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu EFTA (European Free Trade Association) – gồm 4 Quốc gia: Na Uy, Thụy Sỹ, Iceland và Lichtenstein, được gọi là Bằng lái xe liên minh.

Trong tất cả các Quốc gia thuộc Khối EU / EFTA, kể từ năm 2013, Bằng lái xe có dạng thống nhất, là một thẻ nhựa và không phụ thuộc vào nơi cấp, nằm trên nó là các dữ liệu giống nhau.

Nhờ sự kiện xóa biên giới Bằng lái xe trên Khối này, Người lái xe, có Bằng lái xe theo mẫu mới của Ba Lan, có thể điều khiển phương tiện giao thông tương ứng, trên tất cả các Quốc gia thuộc EU và EFTA (trừ Thụy Sỹ) như ở Ba Lan.

3) Bằng lái xe nước ngoài tại Ba Lan

Theo Đạo luật về Người điều khiển Phương tiện Giao thông trên Lãnh thổ Ba Lan, thì người có Bằng lái xe nước ngoài đang có hiệu lực, được cấp bởi Quốc gia thành viên của EU / EFTA và Quốc gia mà Ba Lan đã cùng ký kết thỏa thuận song phương về việc công nhận lẫn nhau Bằng lái xe, như Nhật Bản và Hàn Quốc – đều có thể điều khiển phương tiện giao thông có động cơ tương ứng, trong thời gian có hiệu lực của Bằng lái xe này.

Trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan, người có Bằng lái xe quốc gia, được cấp ở nước ngoài, được xác định trong các Công ước Viên và Giơ-nè-vơ về Giao thông Đường bộ, cùng với Giấy phép lái xe quốc tế, có thể điều khiển phương tiện giao thông có động cơ tương ứng, đến hết 6 tháng, sau ngày nhận được thường trú hoặc tạm trú tại đây. Điều này cũng liên quan đến Bằng lái xe được cấp tại Anh Quốc sau 31-12-2020.

4) Đổi Bằng lái xe nước ngoài sang Bằng lái xe Ba Lan

Sau khoảng thời gian 6 tháng đó, nếu muốn tiếp tục điều khiển phương tiện giao thông tại Ba Lan, thì bắt buộc phải đổi Bằng lái xe nước ngoài sang Bằng lái xe Ba Lan. Việc đổi Bằng lái xe được giải quyết tại Phòng Giao thông thuộc Ủy ban Quận hoặc Huyện, phù hợp với địa chỉ nơi cư trú, theo đơn của Người có Bằng lái xe nước ngoài, nộp cùng với giấy chứng nhận trả phí tài chính 100,50 zł.

Việc đổi Bằng lái xe được chia thành 3 trường hợp:

a) Chủ nhân Bằng lái xe, được cấp trong các Quốc gia thành viên khác Ba Lan của EU / EFTA và Anh Quốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 không có nghĩa vụ phải đổi Bằng của mình sang Bằng Ba Lan tương ứng, ngay cả sau 6 tháng nhận được thường trú hoặc tạm trú trên lãnh thổ Ba Lan. Chỉ trong tình trạng thay đổi địa chỉ nơi cư trú, mới phải đổi Bằng, để trên nó có các dữ liệu hiện hành.

b) Người có Bằng lái xe quốc gia, được cấp ở nước ngoài, trong các Quốc gia tham gia Công ước về Giao thông Đường bộ, trừ các Quốc gia thuộc EU / EFTA, nếu muốn ở lại Ba Lan lâu dài, thì sau 6 tháng, kể từ ngày bắt đầu thường trú hoặc tạm trú, cần phải đổi Bằng lái xe nước ngoài đang sở hữu sang Bằng lái xe Ba Lan.

Việc đổi Bằng lái xe cũng phải tính đến cả những Bằng được cấp trong các Quốc gia đã ký kết với Ba Lan hiệp định song phương về việc công nhận lẫn nhau Bằng lái xe – tức là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Điều này cũng liên quan đến các Bằng lái xe được cấp ở Anh Quốc, sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 (sau Brexit – Anh Quốc rời khỏi EU).

Thời hạn giải quyết công việc đổi Bằng – Trường hợp a) – 9 ngày. Còn trường hợp b), Cơ quan chức năng cần phải gửi đề nghị xác nhận các dữ liệu và thông tin chứa trong Bằng lái xe đến Cơ quan đã cấp Bằng lái xe. Do đó, thời hạn giải quyết đơn bị kéo dài đáng kể – có thể từ 1 đến 2 tháng.

c) Nếu Bằng lái xe được cấp ở nước ngoài, không được xác định trong các Công ước về Giao thông Đường bộ, thì việc đổi Bẳng lái xe nước ngoài sang Bằng lái xe Ba Lan chỉ được thưc hiện, chừng nào Chủ sở hữu của nó thi đỗ phần lý thuyết của kỳ thi quốc gia lấy Bằng lái xe Ba Lan.

5) Giấy phép lái xe quốc tế

Giấy phép lái xe quốc tế là chứng chỉ, mà nhờ nó có thể điều khiển các phương tiện giao thông trong các Quốc gia, là Bên của Công ước về Giao thông Đường bộ. Để được xem là hợp lệ, Giấy phép lái xe quốc tế phải được dùng kèm với Bằng lái xe quốc gia hợp lệ.

Trên Khu vực Kinh tế Châu Âu EOG (Europejski Oszar Gospodarczy), gồm EU và EFTA, trừ Thụy Sỹ, Người có Bằng lái xe, được cấp bởi Quốc gia thành viên, có thể điều khiển phương tiện giao thông tương ứng, không cần được trang bị Giấy phép lái xe quốc tế.

Ở Mỹ, Bằng lái xe Ba Lan cũng được công nhận, ngay cả Giấy phép lái xe quốc tế cũng không cần phải có. Bản thân Bằng lái xe Ba Lan và ngay cả thẻ tín dụng cũng đều tạo khả năng thuê xe ô tô.

Ở Ba Lan, Giấy phép lái xe quốc tế do Cơ quan chức năng cấp, cho thời hạn giá trị 3 năm và với phí tài chính bằng 35,50 zł, theo yêu cầu của người có Bằng lái xe Ba Lan đang có hiệu lực. Tuy nhiên, thời hạn giá trị của nó không thể vượt quá thời hạn hiệu lực của Bằng lái xe quốc gia.


Nguyễn Quỳnh Giao – Tổng hợp

Sửa lần cuối 2022-06-22 13:30:09

Bình luận

Bình luận qua Facebook