2017-03-04 00:23:02

Tu sĩ và vàng bạc

    

  Cuộc đối thoại giữa đức Phật Thích Ca với trưởng làng Maniculaka, đức Phật nói (1*) :

“Trưởng làng, đối với bất kỳ ai mà vàng, bạc, hay tiền được cho phép thì đối với họ năm loại lạc thú giác quan được cho phép. Đối với bất kỳ ai mà năm loại lạc thú giác quan được cho phép thì ông có thể chắc chắn: “Ông ta không có tính chất của một tu sĩ, ông ta không có tính chất của một trưởng tử của thái tử dòng Thích Ca”… 

     Trưởng làng, bởi vàng, bạc, và tiền không được cho phép đối với những tu sĩ là trưởng tử của thái tử dòng Thích Ca. Những tu sĩ là trưởng tử của thái tử dòng Thích Ca không ưng thuận vàng, bạc, hay tiền. Những tu sĩ là trưởng tử của thái tử dòng Thích Ca không nhận vàng, bạc, hay tiền. Những tu sĩ là trưởng tử của thái tử dòng Thích Ca đã từ bỏ vàng ngọc và không có tiền của.

   

   HT. Tuyên Hóa

     Để giải thích cho những lời Kinh trên, HT. Tuyên Hoá cho rằng(2*) :

“Người tu đạo nên vì chúng sinh làm phước điền tăng, thay chúng sinh gieo phước, tiếp nhận sự cúng dàng, và không được phan duyên, cũng như không được tham cầu sự cúng dàng. Người tu hành chỉ nên tùy duyên, tùy phương tiện chứ không có ý đồ gì khác. Tại sao người xuất gia không thành đạo? Bởi họ không phá nổi hai cửa tài, sắc. Tài khiến người mê hoặc, sắc làm cho người điên đảo. Hai tảng đá chướng ngại nầy cản trở người tu hành, khiến người ta khi đắm mê không cách gì tự thoát ra được, thậm chí lại còn trôi nổi hùa theo… 

     Bất luận ai, hễ giữ giới tiền bạc, tự mình nên đặc biệt chú ý và hết sức cẩn thận. Tay không đụng tiền, tâm cũng không nên nghĩ đến tiền. Đừng nên bên ngoài ra vẻ tuân thủ, mà bên trong vẫn ham cầu lợi dưỡng. Nếu ai có tư tưởng và hành vi như thế thì hãy mau sửa đổi, chứ đừng biết rồi mà cứ cố phạm. Những ai dùng phương thức “ngũ tà mạng” (năm nghề bất chính) để sinh sống, đều không thật sự là Phật tử, mà là trùng trong thân sư tử, mặc áo Phật, nương theo Phật để kiếm ăn. Nói tóm lại, hễ người có tâm phan duyên là tham tài, đều không có tư cách làm đệ tử Phật.

     Tiền là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không mang đi. Cho nên có tiền, chúng ta nên làm nhiều việc công đức, như in một quyển sách nhỏ để phổ biến tuyên dương Phật Pháp thì công đức vô lượng, so ra còn hơn là dựng chùa xây tháp cho chính mình.” 

. sưu tầm

(1*) Trích trong Kinh Tương Ưng, IV.42.10 do HT. Thích Minh Châu dịch 

http://www.budsas.org/uni/u-vbud/vbkin151.htmspan lang="EN-US">

(2*) HT. Tuyên Hóa là người đưa Đạo Phật Trung Hoa vào Mỹ từ những năm 60 của Thế kỉ trước.

Sửa lần cuối 2017-03-03 23:24:40

Bình luận

Bình luận qua Facebook