2018-03-02 07:25:06

Cách nổ máy xe hỏng ắc quy đúng

Khi trời lạnh, các xe ắc quy yếu hay khó nổ xe. Cách làm đúng khi đấu dây nhờ xe khác giúp khởi động như sau:

1. Đỗ hai xe đủ gần nhau, sao cho có thể dùng bộ dây khởi động nối chúng với nhau, nhưng hai xe không được chạm vào nhau.

2. Nối cáp màu đỏ vào các cực dương của hai ắc quy.

3. Một đầu của cáp màu đen nối vào cực âm của xe có ắc quy tốt (bên cho), còn đầu cáp kia nối với mát (ví dụ một bộ phận không có sơn, ví dụ phần lồi ra nào đó của máy) của xe hỏng ắc quy (bên nhận). Nối cáp màu đen vào cực âm của xe bên nhận cũng có thể được, nhưng là cách làm mạo hiểm!

Chú ý: ở một số xe ô tô ắc quy dấu ở đâu đó như chỗ chở hàng (bagażnik), nhưng các điểm để đấu cấp điện ngoài có ký hiệu là „+” và „–” nằm ở dưới nắp ca-pô – khi đó nên dùng các điểm này, không được phép nối trực tiếp với ắc quy nằm trong khoang hành lý!

4. Khi xe bên cho nổ máy nên chờ thêm 2-3 phút, để ắc quy bên nhận được nạp.

5. Sau đó thử khởi động xe bên nhận.

6. Đợi thêm 2-3 phút nữa rồi bắt đầu tháo các dây nối, đầu tiên là dây cáp màu đen.

QV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2018-03-02 06:53:44

Bình luận

Bình luận qua Facebook