2019-05-28 05:23:43

Giáo sư người Việt được bầu làm thành viên hội đồng thẩm định chất lượng khoa học của nước cộng hòa Ba Lan

Ngày 24 tháng 5 năm 2019 Bộ Khoa học và Đại học Ba Lan đã công bố danh sách 141 thành viên Hội đồng Thẩm định Chất lượng Khoa học (Rada Doskonałości Naukowej) nhiệm kỳ đầu tiên của nước Cộng hòa Ba Lan, trong đó có một Giáo sư người Việt Nam. Đó là Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Thành, Chủ nhiệm Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công nghệ thông tin và Quản trị, Trường Đại học Bách khoa Wrocław.

Hội đồng Thẩm định Chất lượng Khoa học chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01.06.2019, là cơ quan trực thuộc Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, thay thế cho Hội đồng Chức danh Giáo sư cấp nhà nước trước đây.

Hội đồng mới này có các trách nhiệm:

- Xét phong các danh hiệu Tiến sĩ khoa học và Giáo sư cấp nhà nước (tương tự như Hội đồng Chức danh Giáo sư của Việt Nam).

- Xét trao quyền hạn được phong danh hiệu Tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học cho các Hội đồng ngành của các trường Đại học và các Viện nghiên cứu.

Hội đồng Thẩm định Chất lượng Khoa học có 47 ngành khoa học và nghệ thuật, mỗi ngành có 3 thành viên Hội đồng.

Việc bầu thành viên Hội đồng Thẩm định Chất lượng Khoa học được thực hiện trực tiếp, công khai, tiêu chuẩn cơ bản của ứng cử viên phải là Giáo sư cấp nhà nước và là Tiến sĩ khoa học, được các Trường Đại học hoặc các Viện nghiên cứu có đẳng cấp A+, A hoặc B giới thiệu.

GS Nguyễn Ngọc Thành khai mạc hội thảo quốc tế ACIIDS 2019 tại Yogyakarta (Indonesia)

Công việc bầu chọn diễn ra qua 3 bước, thực hiện trực tuyến trên mạng internet, với tiêu chí “Bí mật – Trực tiếp – An toàn phiếu bầu”.

Bước 1 - Từ ngày 08.02.2019 đến 14.03.2019: Giới thiệu và đăng ký ứng cử viên

Bước 2 – Từ ngày 01.03.2019 đến 01.04.2019: Lập danh sách những người được quyền bầu

Bước 3 – Từ ngày 12.04.2019 đến 30.04.2019: Bầu trực tuyến

Người có quyền bầu chọn tối thiểu phải có học vị Tiến sĩ khoa học hoặc học hàm Giáo sư, tổng số gồm có 28.721 người trong các ngành khoa học và nghệ thuật. Đã có 18.064 người tham gia bỏ phiếu (đạt 62,89%). Mỗi người được bỏ phiếu cho 3 ứng cử viên thuộc ngành mình.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Thành là người có số phiếu bầu cao thứ nhì trong tổng số 9 ứng cử viên của ngành ITC (Công nghệ thông tin và truyền thông) và ông cùng với 2 Giáo sư khác được chọn làm thành viên Hội đồng của ngành này.

Đây là việc chưa có tiền lệ (chưa có một người nước ngoài nào lọt vào Hội đồng Chức danh Giáo sư cấp nhà nước của Cộng hòa Ba Lan).

Đây là vinh dự lớn không chỉ cho riêng Giáo sư Nguyễn Ngọc Thành mà cho gia đình, bạn bè và Nhà trường nơi Giáo sư công tác.

Xin chúc mừng Giáo sư Nguyễn Ngọc Thành và gia đình; chúc mừng Trường Đại học Bách khoa Wroclaw; chúc mừng cộng đồng Người Việt Nam tại Ba Lan.

Từ Đức Hòa – Hội Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan

PS. Các link thông tin về cuộc bầu cử Thành viên Hội đồng Thẩm định Chất lượng Khoa học:

Protokół z przeprowadzonych wyborów

Załącznik nr 1 – Liczba oddanych głosów na kandydatów

Załącznik nr 2 – Lista kandydatów wybranych na członków RDN

Sửa lần cuối 2019-05-28 05:24:03

Bình luận

Bình luận qua Facebook