2019-06-04 11:10:27

4 tháng 6 là ngày lễ gì ở Ba Lan? Tưởng nhớ những sự kiện gì?

Ngày 4-6 ở Ba Lan là Ngày Tự do và Quyền Công dân. Đó là ngày lễ kỷ niệm cuộc bầu cử Quốc hội tự do một phần, lần đầu tiên sau Đại chiến thế giới thứ II, tổ chức vào tháng 6 năm 1989. Năm nay 2019 chúng ta kỷ niệm 30 năm các sự kiện nói trên.

Cuộc bầu cử Quốc hội năm 1989 (còn gọi là cuộc bầu cử tháng sáu hay cuộc bầu cử chuyển tiếp) đã tổ chức vào hôm 4 và 18-6-1989 do các quyết định của Cuộc hội nghị bàn tròn (Okrągły Stoł). Đây là lần tổ chức đầu tiên sau Đại chiến thế giới thứ II để chọn ra các đại biểu của Hạ viện (Sejm) và Thượng viện (Senat) ở Ba Lan, bị giải tán năm 1946.

Cuộc bầu cử vào Quốc hội đã là cuộc bầu cử có một phần tự do. Các đại diện của chính quyền cộng sản nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan (PRL) đã đảm bảo cho Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan (PZPR) và các đảng phái vệ tinh của mình ít nhất là 299 ghế trong Quốc hội (tức 65% số ghế). Các ứng cử viên không đảng phái tranh cử cho 161 ghế còn lại. Cuộc bầu cử vào Thượng viện thì hoàn toàn tự do – chính quyền cộng sản không dành riêng cho mình bất cứ ghế thượng viện nào, và cuộc tranh cử vào Thượng viện có tính chất hoàn toàn dân chủ và công khai. Kết quả là trong cuộc bầu cử tháng 6-2019, Ủy ban Công dân „Đoàn kết -Solidarność” đã dành được 161 ghế nghị sỹ và 99 ghế thượng nghị sỹ.

- Kính thứ Quý vị, ngày 4-6-1989 là ngày chủ nghĩa cộng sản chấm dứt ở Ba Lan – phát thanh viên Joanna Szczepkowska đã nói như vậy trong Chương trình thời sự sau cuộc bầu cử tháng sáu. Cuộc bầu cử tháng sáu đã mở đầu cho một loạt thay đổi không chỉ ở Ba Lan mà còn ở cả Trung và Đông Âu, nơi các phong trào dân chủ bắt đầu cất tiếng nói.

Ngày 24-5-2013 Thượng viện Ba Lan đã quyết định chọn ngày 4-6 là Ngày Tự do và Quyền Công dân (Dzień Wolności i Praw Obywatelskich) để kỷ niệm cuộc bầu cử tháng sáu; vào ngày 18-12-2013 THượng viện cũng quyết định lấy năm 2014 là Năm hồi sinh Thượng viện ở Ba Lan (Rok Odrodzenia Senatu w Polsce) nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc bầu cử năm 1989. Năm 2009, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan đã phát hành đồng tiền kỷ niệm mệnh giá 25 zł, còn Bưu điện Ba Lan cũng đưa con tem kỷ niệm cuộc bầu cử một phần có tự do ra lưu hành.

QV (http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,168571,24856075,4-czerwca-co-to-za-swieto-jakie-wydarzenia-upamietnia.html)

Sửa lần cuối 2019-06-04 11:09:19

Bình luận


Bình luận qua Facebook