2022-07-14 08:37:09

ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan: Thông báo cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022


Toàn cảnh đảo Trường Sa lớn (Nguồn: Báo Tuổi Trẻ)

 Nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân dân về biển, đảo Việt Nam và vị trí, của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hòa dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giáo dục và đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.

Thời gian chính thức diễn ra Cuộc thi bắt đầu vào lúc 16h00, thứ Tư, ngày 06/7/2022. Vòng thi tuần sẽ kết thúc vào lúc 15h59, thứ Tư, ngày 03/8/2022. Mọi thông tin liên quan đến Cuộc thi bao gồm thể lệ được đăng tải trên Website chính thức:

https://www.toquocbenbosong.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan xin thông tin đến các hội đoàn, cá nhân trong Cộng đồng Người Việt Nam tại Ba Lan được biết và tham gia Cuộc thi.

ĐSQVNTBL

Sửa lần cuối 2022-07-14 06:40:07

Bình luận

Bình luận qua Facebook