2023-07-25 18:09:43

Ban hành luật về lương hưu trí tháng 14

Vào ngày 19/7/2023, tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã ký một đạo luật về khoản trợ cấp tiền mặt bổ sung hàng năm cho những người hưu trí, đó là lương hưu thứ 14. Khoản tiền này sẽ được cấp vĩnh viễn.

Theo Đạo luật, khoản trợ cấp lương hưu thứ 14 sẽ cho những người già có lương hưu thấp không vượt quá 2.900 PLN brutto (tính từ ngày 1 tháng 3 của năm đó). Theo quy định, chậm nhất là ngày 31 tháng 10, khoản trợ cấp tiền mặt bổ sung này phải được thanh toán. Số tiền trợ cấp tháng 14 vào năm 2023 là 1.588,44 PLN brutto. Khoản này sẽ được trả vào đầu tháng 8 và tháng 9 năm nay theo phương thức thanh toán tự động.

Không phải tất cả người cao niên sẽ nhận được lương hưu lần thứ 14 như nhau. Những người đang hưởng lương hưu nằm trong khoảng từ trên 2.900 PLN đến 4.438,44 PLN sẽ nhận tiền trợ cấp giảm đi bằng 1/0 tiền lương (theo nguyên tắc “một zloty đổi một zloty”). Ví dụ: Nếu lương hưu của ai đó là 3.000 PLN, tức là vượt quá ngưỡng thu nhập 100 PLN, điều đó có nghĩa là lương hưu tháng 14 sẽ bị giảm 100 PLN nên sẽ chỉ nhận được 1.488,44 PLN brutto. Đạo luật cũng quy định số tiền trợ cấp tháng 14 ít nhất phải là 50 PLN. Nếu số tiền trợ cấp bổ sung thấp hơn 50 PLN thì khoản trợ cấp này sẽ không được cấp.

Vào năm 2023, những người hưu trí có lương hưu vượt trên tổng 4.438,44 PLN sẽ không nhận được khoản lương hưu thứ mười bốn (vào năm 2022, ngưỡng này là tổng 4.188,44 PLN).

Theo dữ liệu của Bộ Lao động và Chính sách xã hội, 6,8 triệu người hưu trí sẽ nhận được lương hưu thứ mười bốn đầy đủ và 1,5 triệu người sẽ nhận theo mức giảm (trên cơ sở "một zloty cho một zloty"). Chi phí cho lương hưu tháng 14 vào năm 2023 sẽ lên tới 11,6 tỷ PLN và vào năm 2026, nó sẽ tăng lên đến 13,1 tỷ PLN.

Những người được hưởng lương hưu tháng thứ 14

-       Những người đang hưởng lương hưu tuổi già.

-       Những người có lương hưu thấp hơn mức tối thiểu.

-       Những người hưởng trợ cấp tàn tật (kể cả trợ cấp thương binh, trợ cấp tai nạn, trợ cấp đào tạo).

-       Những người hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp tử tuất.

-       Những người hưởng trợ cấp bổ sung cho cha mẹ (lương hưu MAMA 4+) thấp hơn lương hưu tối thiểu.

-       Những người hưởng trợ cấp do là nạn nhân mù dân sự trong chiến tranh.

-       Những người hưởng trợ cấp bồi thường cho giáo viên.

-       Những người hưởng trợ cấp trước khi nghỉ hưu.

Lương hưu tháng thứ mười bốn cũng được trả cho những người mặc quân phục.

Các thẩm phán và công tố viên đã nghỉ hưu không được hưởng lương hưu thứ mười bốn, bởi vì về mặt chính thức, họ không có tư cách là người hưu trí.

Xuân Nguyên (Theo các báo Ba Lan)

Sửa lần cuối 2023-07-25 16:09:43

Bình luận

Bình luận qua Facebook