2023-08-27 20:47:39

Bầu cử đại biểu Quốc hội và Thượng viện Cộng hòa Ba Lan năm 2023

Chiến dịch bầu cử đại biểu Quốc hội và Thượng Viện tại Ba Lan đã bắt đầu. Chúng ta đã thấy đại diện của các Ủy ban bầu cử xuất hiện trên đường phố để thu thập chữ ký cho các ứng cử viên. Quê Việt xin được giới thiệu những thông tin cơ bản về cuộc bầu cử này với bạn đọc.

Vào ngày 08 tháng 8 năm 2023, Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda đã ký sắc lệnh về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (Sejm) và Thượng viện (Senat) Cộng hòa Ba Lan. Cuộc bỏ phiếu bầu đại biểu vào hai cơ quan này sẽ diễn ra cùng ngày 15 tháng 10 năm 2023 từ 7:00 đến 21:00.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia và cơ quan điều hành của nó là Văn phòng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm tổ chức và tiến hành các cuộc bầu cử này ở Ba Lan.

Theo điều 98, Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan, Quốc hội và Thượng viện là các cơ quan lập hiến và có quyền lập pháp, được bầu với nhiệm kỳ 4 năm. Các chức năng của các nghị viện là: lập pháp, kiểm soát, lập hiến và tham gia vào việc hoạch định chính sách của nhà nước. Ở Ba Lan, những chức năng này không được thực hiện một cách bình đẳng bởi cả hai viện.

(Ủy ban bầu cử thu thập chữ kí ủng hộ của cử tri)

Cuộc bầu cử Quốc hội và Thượng viện gần đây nhất ở Ba Lan diễn ra vào ngày 13 tháng 10 năm 2019. Nhiệm kỳ của Quốc hội và Thượng viện bắt đầu vào ngày họp Hạ viện lần đầu tiên và kéo dài cho đến ngày trước ngày họp của nhiệm kỳ tiếp theo.

Quốc hội Ba Lan có 460 đại biểu và Thượng viện có 100 thượng nghị sĩ được bầu theo hình thức phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín tại các khu vực bầu cử được ủy quyền. Quốc hội được coi là cơ quan lập pháp thấp hơn và Thượng viện là cơ quan cao hơn. Ở Ba Lan, Thượng viện được đặt ra là nhằm bảo vệ quyền lợi của các tổ chức và cá nhân trước những nguy cơ của việc tập trung quyền lực. Việc giao quyền lập pháp cho cả Quốc hội và Thượng viện là để ngăn chặn những tác động tiêu cực của việc tập trung vào quyền lực vào một cơ quan.

Sắc lệnh của tổng thống Andrzej Duda cũng bao gồm lịch trình bầu cử:

-       Cho đến ngày 28/8/2023, các ủy ban bầu cử của các đảng, bao gồm cả các liên minh phải được đăng ký.

-       trước 16h ngày 6/9/2023, Ủy ban bầu cử Quốc gia phải nhận đủ danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử thượng nghị sĩ. Danh sách này sẽ không được bổ sung, ứng cử viên chỉ được phép từ chối.

-       Từ ngày 30/9, các ủy ban bầu cử của các đảng sẽ được phép quảng cáo, vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chiến dịch vận động bầu cử sẽ kết thúc vào lúc nửa đêm thứ Sáu (ngày 13/10/2023).

Hiến pháp quy định một người không thể tranh cử đại biểu Quốc hội và thượng nghị sĩ cùng một lúc (Điều 193 § 2). Một công dân Ba Lan có quyền ứng cử khi đủ 21 tuổi vào ngày bầu cử, trong khi người tròn 30 tuổi vào ngày bầu cử mới có thể được ứng cử vào Thượng viện. Để được tham gia tranh cử đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên phải được ủng hộ với ít nhất 5.000 chữ ký của cử tri thường trú tại một khu vực bầu cử nhất định (Điều 209 § 2 và 3).ng cử viên thượng nghị sĩ phải được ủng hộ với ít nhất 3.000 chữ ký của cử tri thường trú tại một khu vực bầu cử nhất định (tức là các cử tri đã được ghi vào sổ đăng ký cử tri).

Sau khi ai đó đăng ký để được làm ứng cử viên, các ủy ban bầu cử sẽ thu thập chữ ký ủng hộ để làm danh sách ứng cử viên (đại biểu Quốc hội và ứng cử thượng nghị sĩ). Nếu cử tri có ý muốn ủng hộ người nào đó thì phải nhập dữ liệu cá nhân của mình khi được yêu cầu: họ và tên rõ ràng, địa chỉ cư trú có ghi rõ thị trấn , số đường, số nhà và số căn hộ , số PESEL chính xác, ngày kí và xác nhận tất cả những điều này bằng chữ ký của chính mình.

Bạn có thể ký vào danh sách của bất kỳ ủy ban nào khi họ yêu cầu. Không có hạn chế ở đây. Tuy nhiên, cần kiểm tra xem danh sách đó thuộc về ai trước khi ký. Ngoài ra, với danh sách của một ủy ban nhất định, bạn chỉ được ký một lần.

 Xuân Nguyên (Nguồn: Theo các báo Ba Lan)

Sửa lần cuối 2023-08-27 18:47:39

Bình luận

Bình luận qua Facebook