2023-12-02 15:24:19

Kê khai tài sản của Nghị sĩ Ba Lan 2023

Hôm thứ Sáu (1/12/2023), bản kê khai tài sản của các nghị sĩ Ba Lan nhiệm kỳ 10 đã được công bố trên trang web của Hạ viện.

Căn cứ Đạo luật về thực hiện nhiệm vụ, các nghị sĩ thuộc Hạ viên và Thượng viện Ba Lan có nghĩa vụ kê khai tài sản của mình. Bản kê khai này liên quan đến tài sản riêng và tài sản chung của cả hai vợ chồng.

Theo luật định, bản kê khai này phải nộp lên Chủ tịch Hạ viện hoặc Chủ tịch Thượng viện trước ngày tuyên thệ và trước ngày 30 tháng 4 hàng năm hoặc trong vòng một tháng kể từ ngày có lệnh bầu cử mới vào Hạ viện và Thượng viện (cho những ứng cử viên).

Thông tin trong bản kê khai tài sản được công khai trên trang web của Hạ nghị viện - bên cạnh thông tin về từng Nghị sĩ. Tất cả thông tin trong bản kê khai tài sản cũng được cung cấp trong Bản tin Thông tin Công cộng được đề cập trong Đạo luật ngày 6 tháng 9 năm 2001 về tiếp cận thông tin công cộng.

Bản kê khai tài sản của các nghị sĩ cũng được người đứng đầu cơ quan thuế có thẩm quyền nơi cư trú của người nộp bản kê khai tài sản phân tích và kiểm tra.

Bản kê khai tài sản tính đến ngày 31 tháng 12 của năm trước phải được nộp thành hai bản giống hệt nhau cùng với bản sao tờ khai thuế thu nhập (PIT) chứng minh thu nhập có được trong một năm tính thuế nhất định và những điều chỉnh có thể có.

Nếu nghị sĩ không khai báo sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự (hình phạt cảnh cáo hoặc khiển trách), còn việc khai báo sai sự thật sẽ bị phạt tù, nhiều nhất lên tới 6 năm.

Nội dung bản kê khai tài sản của nghị sĩ 2023 bao gồm: Nguồn tiền tệ, bất động sản, nguồn tiền thu được từ tham gia các công ty, cổ phần, cổ phiếu trong các công ty cũng như từ hoạt động kinh doanh, chức vụ trong các công ty.

Nó cũng áp dụng cho thu nhập có được từ việc làm hoặc các hoạt động sinh lợi khác mà có giá trị trên 10.000 PLN và các khoản nợ tiền tệ trị giá trên 10.000 PLN, bao gồm các khoản vay và tín dụng.

Tại Ban Lan, ngoài các nghị sĩ, những người ở các vị trí quản lý nhà nước, công chức, người quản lý ngân hàng nhà nước, quân nhân và ủy viên các hội đồng cũng phải kê khai tài sản. Không có một mẫu kê khai tài sản chung vì mỗi nhóm kê khai thông tin khác nhau.

Xuân Nguyên (Theo các báo Ba Lan)

Sửa lần cuối 2023-12-02 14:24:19

Bình luận

Bình luận qua Facebook