2021-06-23 12:51:36

Tiền gửi ngân hàng và giao dịch chuyển tiền tại Ba Lan

Trong giao dịch ngân hàng, điều quan trọng cần biết là các hạn mức về tiền gửi ngân hàng, về chuyển khoản, hay về chuyển tiền, nhất là đối với người nước ngoài.

Phần lớn những người Ba Lan hiện nay có tài khoản ngân hàng. Nhiều người cho rằng, thiếu những sản phẩm ngân hàng này không dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến việc dẫn dắt trang trại gia đình hoặc doanh ngiệp.

Các Bậc Phụ huynh có thể lập tài khoản ngân hàng cho các con của mình, ngay cả khi chúng chưa tròn 13 tuổi. Tài khoản ngân hàng giành cho trẻ em giúp những người nhỏ tuổi có thể hoc cách quản lý tài chính của mình. Một số ngân hàng có trong các điều khoản hợp đồng của mình những tài khoản dành cho người từ 13 tuổi.

Ở Ba Lan, số người nước ngoài học đại học hoặc làm việc ngày càng đông hơn, họ thường cần tài khoản cá nhân. Cả người thường trú lẫn người không thường trú, đều có thể mở tài khoản ngân hàng. Các giấy tờ được yêu cầu gồm hộ chiếu có hiệu lực và thẻ cư trú lâu dài; hoặc hộ chiếu có hiệu lực, thẻ tạm cư và hợp đồng lao động hoặc giấy chứng nhận từ trường đại học đã tiếp nhận vào học. Trong trường hợp công dân EU thì chỉ hộ chiếu là đủ.

Hệ thống Ngân hàng Ba Lan – ở Ba Lan có Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng thương mại hay Ngân hàng hợp tác xã và Quỹ Tiết kiệm Tín dụng Hợp tác xã SKOK (Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa).

Các ngân hàng có thể dẫn dắt nhiều loại tài khoản. Khá phổ biến là tài khoản cá nhân, trong đó có tài khoản hiện hành, tài khoản tiết kiệm và tài khoản tiết kiệm có thanh toán.

Tiền gửi ngân hàng có thể được tính lãi, còn mức lãi xuất thì phụ thuộc từng ngân hàng và loại tiền gửi. Ở Ba Lan, có thể gặp hai loại tiền gửi cơ bản:

  • a vista – tiền gửi theo yêu cầu, Người gửi có thể gửi vào hay rút ra tại mọi thời điểm. Vì thế, lãi suất thường bằng không hoặc thấp. Tiền gửi thuộc loại này thường được gom trong tài khoản hiện hành (rachunek bieżący) hoặc tài khoản tiết kiệm có thanh toán.

  • lokata – tiền gửi có kỳ hạn, có lãi suất cao hơn và được đặt trong sự sử dụng của ngân hàng qua khoảng thời gian dài hơn.

Thuế lợi tức từ tiền gửi ngân hàng – Trong trường hợp lãi suất phát sinh, thì sau một khoảng thời gian nhất định, được xác định từ trước, khoản lãi từ tiền gửi ngân hàng, nói cách khác là khoản lãi từ vốn, phải chịu thuế, được gọi là thuế Belka, ở mức 19%.

Bảo hành tiền gửi ngân hàng – Ở Ba Lan, trong phạm vi bảo hành của Quỹ Bảo hành Ngân hàng BFG (Bankowy Fundusz gwaracyjny), nếu xảy ra tình trạng phá sản của Ngân hàng, thì khoản tiền tối đa có thể được hoàn trả cho một Người gửi tiền tại một Ngân hàng hoặc Quỹ tiết kiệm là 100 000 euro, bất kể số tài khoản có được bởi người đó trong Ngân hàng hoặc Quỹ tiết kiệm đã cho là bao nhiêu. Cơ sở của việc kê khai khoản tiền gửi là tổng số các khoản được gom trong tất cả các tài khoản được bảo hành.

Như vậy, 100 ngh. euro là mức giới hạn (còn được gọi là hạn mức hoặc limit) của bảo hành tiền gửi Ngân hàng tại Ba Lan.

Nếu tại một Ngân hàng, trong tài khoản cá nhân và trong các tài khoản tiết kiệm, Người gửi tiền có nhiều hơn 100 ngh. euro, thì khi Ngân hàng này bị phá sản, người này cũng chỉ nhân lại được số tiền bằng hạn mức đã quy định.

Vì vậy, Chuyên gia Tài chính Ngân hàng khuyên những người khá giả, nên chia khoản tiền mình có thành nhiều phần để gửi vào các ngân hàng khác nhau, sao cho tổng các khoản được sắp đặt trong mỗi một Ngân hàng không vượt quá hạn mức bảo hành quy định.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, theo đơn của người gửi tiền, Quỹ BFG có thể trả ra bằng lô-ty ở mức tương đương với 200 000 euro.

Giao dịch chuyển tiền (Transfer pieniędzy) Ở Ba Lan, giao dịch chuyển tiền thường được tiến hành dưới hai hình thức: chuyển khoản (przelew) và chuyển tiền (przekaz pieniężny).

Chuyển khoản, còn được gọi là lệnh chuyển khoản là một trong những dạng thanh toán không tiền mặt. Nó dựa trên việc ra chỉ thị cho Người cung cấp dịch vụ dành cho Người gửi tiền (td. Ngân hàng), chuyển một khoản tiền nhất định, từ tài khoản dành cho Người gửi tiền hoặc tài khoản ngân hàng của Người gửi tiền, đến tài khoản khác dành cho Người gửi tiền của Người nhận, được chỉ ra bời Người gửi tiền này (Người thụ hưởng).

Theo các quy định, suy ra từ Đạo luật về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, mỗi chuyển khoản với khoản tiền tính ra tối thiểu bắng 15 000 euro cần phải được đăng ký bắt buộc qua Ngân hàng. Điều này liên quan đến cả những chuyển khoản đơn lẻ đ/v khoản tiền này, lẫn những chuyển khoản nhỏ hơn, mà sau khi cộng lại thì vượt quá hạn mức này.

Nếu các chuyển khoản làm dấy lên nghi ngờ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, thì các Ngân hàng sẽ trình báo điều đó đến Tổng thanh tra Thông tin Tài chính GIIF, và GIIF sẽ quyết định có chuyển sự việc lên Phòng tài chính hay Viện kiểm sát hay không.

Khi không có xác nhận tính hợp pháp của những chuyển khoản, Phòng Tài chính có thể áp thuế cho chúng đến mức 75 %.

Cũng nên nhớ rằng, tất cả những thông tin về đề tài giao dịch kiểu này sẽ được đăng ký và lưu giữ qua 5 năm.

Tuy nhiên, trên thị trường Ba Lan không hiếm các hạn mức chuyển khoản khác nhau, ngay cả khoảng thời gian chứa các hạn mức đã định. Trong một số Ngân hàng, thường gặp những hạn mức lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Có Ngân hàng, trong đó khách có thể tự do chuyển khoản, qua trung gian Ngân hàng internet, một khoản tiền tùy ý, mà họ sẵn có, đến cỡ số dư saldo trong tài khoản riêng của mình.

Còn Chuyển tiền – đó là dịch vụ dành cho Người gửi tiền, dựa trên việc tiếp nhận tiền mặt qua đối tượng được ủy quyền và chuyển chúng cho người nhận do Người gửi tiền chỉ ra. Để thực hiện việc chuyển tiền, Người gửi tiền không cần thiết phải có tài khoản.

Dịch vụ chuyển tiền được định nghĩa trong Luật và chỉ có thể được thực hiện qua những Người cung cấp dịch vụ dành cho Người gửi tiền, tức là Người chuyển tiền, do Luật định.

Điển hình về dịch vụ kiểu này có Bưu điện Ba Lan hoặc Ngân hàng Bưu điện, thực hiện dịch vụ chuyển tiền trong nước và ra nước ngoài. Còn trong trường hợp chuyển tiền ra nước ngoài thì có Western Union – Doanh nghiệp Mỹ, được chia thành nhiều chi nhánh, hoạt động tại hơn 200 Quốc gia, trong đó có Ba Lan, qua các Quầy đại lý của mình, thực hiện các dịch vụ như chuyển khoản, chuyển tiền, phục vụ các thanh toán thương mại và các dịch vụ buôn bán.

Hạn mức tiền gửi qua Dịch vụ chuyển tiền có thể suy ra từ Đ. 35 Kh. 1 Đ.3 của Đạo luật về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố: Các Cơ quan Nghĩa vụ áp dụng các phương tiện an ninh tài chính trong trường hợp tiến hành giao dịch tiền mặt không thường xuyên có giá trị tương đương 10 000 euro hoặc lớn hơn, bất kể giao dịch được tiến hành như là hoạt động đơn lẻ, hay vài hoạt động liên kết với nhau.

Vận chuyển tiền qua biên giới Ba Lan (tiêu đề này không thuộc khái niêm giao dịch chuyển tiền, được sử dụng trong bài này. Nội dung đăng tải dưới đây chỉ là thông tin thêm để biết).

Các nguyên tắc vận chuyển ngọai tệ và các phương tiện thanh toán trong nước qua biên giới quốc gia Ba Lan (EU) do các quy định của Đạo luật từ ngày 27-07-2012 xác định – Luật ngoại tệ.

Trong trường hợp, khi người nhập cảnh vào EU hoặc xuất cảnh khỏi EU, vận chuyển khoản tiền có giá trị tương đương 10 000 euro hoặc lớn hơn, cần phải trình báo trong dạng viết và xuất trình khoản tiền này theo yêu cầu, cho các Cơ quan có thẩm quyền – ở Ba Lan, đó là Công vụ Tài chính Hải quan hoặc Biên phòng.

Nếu không vượt quá khoản này, thì không cần phải trình báo gì và bất cứ ở đâu.

----------------------------------------- -------------

Nguyễn Quỳnh Giao: Biên soạnTổng hợp


Sửa lần cuối 2021-06-23 12:51:36

Bình luận

Bình luận qua Facebook