2019-05-06 06:33:09

Thống kê mới nhất về số người nước ngoài sống ở Vác-sa-va

(Không tính người nước ngoài có quốc tịch Ba Lan)


Quận Śródmieście

Định cư có 857 người: nhiều nhất là Nga – 119, sau đó là Ucrain – 96, người Việt và Anh có 63 người. Nước ít nhất là Angola: 1 người.

Có 2363 người tạm cư, số người Việt là 91.

Quận Ochota

Có 946 người định cư, đông nhất là người Việt - 425 người. Nước ít nhất là Bolivia: có 1 người.
Con số tạm cư là 2023 người, đông nhất là người Ucrain - 569 người, sau đó là người Việt với con số 484.

Quận Praga-Północ

251 người định cư trong đó có 9 người Việt.
839 người tạm cư, đông nhất là người Ucrain – 431. Có 11 người Việt tạm cư ở quận này.

Quận Wilanów

Có 533 người định cư, người Việt là 17.
1751 người tạm cư, đông nhất là người Ucrain – 519. Không có người Việt tạm cư ở quận này.

Quận Bemowo

415 người định cư, người Việt là 19.
Có 1113 người tạm cư, trong đó con số người Việt là 25. Ít nhất là công dân Cộng hòa Công-gô và Zambia, mỗi nước có một người tạm cư ở quận này.

Quận Bielany

Có 455 người định cư, người Việt là 17.
Có 1098 người tạm cư, trong đó con số người Việt là 23. Ở quận này có 1 người Mỹ, 2 người Croatia, 3 người Czech và 4 người Bỉ.

Quận Włochy

441 người định cư, đông nhất là người Việt với con số 184.

1065 người tạm cư, trong đó người Việt đứng thứ hai 265 sau người Ucrain – 451.

Quận Ursus

319 người định cư, người Việt đứng đầu với con số 66.

1112 người tạm cư, trong đó người Việt đứng thứ hai với 111 người, sau là người Ucrain – 575.

Ở Vác-sa-va chỉ có hai người tạm cư đến từ Bờ biển Ngà, và có 1 người sống ở Ursus.

Quận Praga-Południe

748 người định cư, người Việt có 35 người.

1947 người tạm cư, trong đó người Việt là 96.

Quận này có một người Nicaragoa tạm cư, đây là người duy nhất ở Vác-sa-va.

Quận Żoliborz

373 người định cư, không có người Việt trong TOP 10. Ngược lại, có 576 người tạm cư, người Việt và người Rumani cùng đứng thứ năm với con số 16.

Quận Białołęka

486 người định cư, trong đó có 24 người Việt.

1319 người tạm cư, trong đó có 104 người Việt.

Quận Targówek

342 người định cư, có 12 người Việt.

1453 người tạm cư, trong đó có 88 người Việt.

Quận Ursynów

744 người định cư, trong đó có 83 người Việt.

1824 người tạm cư, trong đó có 43 người Việt.

Quận Wola

890 người định cư, trong đó có 178 người Việt và là nhóm người nước ngoài đông nhất trong TOP10.

2771 người tạm cư, trong đó có 166 người Việt.

Quận Wesoła

73 người định cư, trong đó có 1 người Việt.

305 người tạm cư, trong đó có 2 người Việt.

Quận Rembertów

66 người định cư, không có người Việt nào sống ở đây.

212 người tạm cư, không có người Việt nào sống ở đây.

Quận Wawer

310 người định cư, trong đó có 7 người Việt.

889 người tạm cư, trong đó có 5 người Việt.

Quận Mokotów

1630 người định cư, người Việt đứng đầu với con số 207.

5427 người tạm cư, trong đó có 160 người Việt.

QV (theo http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/cudzoziemcy-w-warszawie-ilu-obcokrajowcow-jest-w-stolicy,5100723,galop,t,id,tm.html)

Sửa lần cuối 2019-05-06 06:31:49

Bình luận

Bình luận qua Facebook