2024-03-21 17:09:05

Vai trò và nhiệm vụ của Ủy viên Hội đồng xã tại Ba Lan

Trong cuộc bầu cử chính quyền tự quản tại các địa phương của Ba Lan năm nay (7/04/2024), Cộng đồng người Việt tại Ba Lan có 2 ứng cử viên vào Hội đồng xã tại tỉnh Mazowieckie. Đó là: Cao Hồng Vinh, ứng cử vào Hội đồng dzielnica Ochota (thành phố Warszawa) và Tôn Vân Anh, ứng cử vào Hội đồng xã Raszyn (huyện Pruszków). Nhiều người muốn tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của Hội đồng xã cũng như của các ủy viên hội đồng xã. Quê Việt  xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hội đồng xã (Rada gminy) là cơ quan ra quyết định và kiểm soát các hoạt động và chính sách của xã. Thẩm quyền của hội đồng xã bao gồm tất cả các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của xã (trừ khi Đạo luật có quy định khác), bao gồm: thông qua các quy chế của xã, thông qua ngân sách của xã, thông qua kế hoạch phát triển địa phương, các chương trình kinh tế, thông qua các nghị quyết về thuế và phí trong xã.

Việc bầu cử các thành viên Hội đồng xã là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và được thực hiện bằng bỏ phiếu kín. Nhiệm kỳ của Hội đồng xã kéo dài 5 năm kể từ ngày bầu cử.

Vai trò và nhiệm vụ của ủy viên hội đồng xã là gì?

Các ủy viên hội đồng xã (radni gminy) có nghĩa vụ tham gia vào công việc của hội đồng xã, các ủy ban và các cơ quan chính quyền địa phương khác mà họ được bầu hoặc bổ nhiệm. Họ có nghĩa vụ phải hoạt động vì lợi ích của chính quyền địa phương, duy trì mối quan hệ thường xuyên với cư dân, chấp nhận các yêu cầu của họ và báo cáo trình trình chính quyền xã xem xét (nhưng không bị ràng buộc bởi yêu cầu cụ thể của họ).

Mỗi ủy viên hội đồng phải tham gia các phiên họp của Hội đồng xã hoặc Hội đồng thành phố. Các ủy viên hội đồng phải đưa ra quyết định và bỏ phiếu (cho dù họ ủng hộ hay phản đối một vấn đề nhất định). Do đó họ phải có sự chuẩn bị, phải tìm hiểu các vấn đề cụ thể, phân tích các khía cạnh kinh tế hoặc xã hội để  có quan điểm riêng của mình và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Ngoài việc tham gia vào các phiên họp của Hội đồng thành phố hoặc Hội đồng xã, các ủy viên hội đồng xã thường phải trả lời cuộc gọi của cư dân, đọc e-mail hoặc những chất vấn khác nhau. Công việc của họ thực tế là một công việc toàn thời gian (pełen etat).

Mọi cư dân không chỉ có thể tìm hiểu những vấn đề mà các ủy viên hội đồng xã thực hiện mà còn có thể đưa yêu cầu và đánh giá công việc của họ. Cũng chính vì vậy mà trong cuộc bầu cử tới đây, mọi người cần phải lựa chọn những người đáng tin cậy, những người sẽ vì lợi ích của toàn bộ cộng đồng địa phương, chứ không chỉ lợi ích của cử tri gốc Việt.

Số lượng ủy viên hội đồng trong hội đồng xã phụ thuộc vào số lượng cư dân của một xã nhất định. Ở các xã có tới 20 nghìn người dân bầu ra 15 ủy viên hội đồng. Ở các xã có tới 50 nghìn Hội đồng xã gồm 21 người, ở các xã có tới 100.000 cư dân 23 ủy viên hội đồng. Ở các xã lên tới 200 nghìn có 25 ủy viên hội đồng và cứ thêm 100.000 người dân sẽ có thêm ba ủy viên (nhưng không quá 45 ủy viên hội đồng).

Những thông tin chính thức về 2 ứng cử viên người Ba Lan gốc Việt Nam được đăng tải trên trang web: https://wybory.gov.pl/samorzad2024:

1.    CAO HONG Vinh - Kandydat do Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy w wyborach samorządowych w 2024 r.

Miejscowość zamieszkania: Warszawa; Wiek: 50, Nr listy: 17, Nr na liście: 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAWSZE Z OCHOTĄ (KWW ZAWSZE Z OCHOTĄ)

Okręg wyborczy: Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

2.    TON Van Anh - Kandydat do Rady Gminy Raszyn w wyborach samorządowych w 2024 r.

Miejscowość zamieszkania: Raszyn (Powiat pruszkowski); Wiek: 44; Nr listy: 5; Nr na karcie: 9

Nazwa komitetu: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA (KKW KOALICJA OBYWATELSKA)

Okręg wyborczy: Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Gminy Raszyn.

Xuân Nguyên (tổng hợp)

 

Sửa lần cuối 2024-03-22 07:32:36

Bình luận

Bình luận qua Facebook