2019-07-15 17:14:21

Học đại học ngành gì để lương cao?

Ảnh có tính minh họa (nguồn: internet)

*

(*) Trung vị: Trong lý thuyết xác suất  thống kê, số trung vị (tiếng Anh: median) là một số tách giữa nửa lớn hơn và nửa bé hơn của một mẫu, một quần thể, hay một phân bố xác suất. Nó là giá trị giữa trong một phân bố, mà số các số nằm trên hay dưới con số đó là bằng nhau. Điều đó có nghĩa rằng 1/2 quần thể sẽ có các giá trị nhỏ hơn hay bằng số trung vị, và một nửa quần thể sẽ có giá trị bằng hoặc lớn hơn số trung vị.

Để tìm số trung vị của một danh sách hữu hạn các số, ta xếp tăng dần tất cả các quan sát, rồi lấy giá trị nằm giữa danh sách. Nếu số quan sát là số chẵn, người ta thường lấy trung bình của hai giá trị nằm giữa.

Theo: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_trung_v%E1%BB%8Bbr />

Sửa lần cuối 2019-07-15 15:12:19

Bình luận

Bình luận qua Facebook