2023-07-27 16:42:46

Thông báo của ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan: Nộp hồ sơ xét khen thưởng học sinh, sinh viên Việt Nam tại Ba Lan, năm học 2022-2023

Để động viên phong trào học tập của học sinh, sinh viên Việt Nam tại Ba Lan (có bố mẹ là kiều bào), Đại sứ quán Việt nam và Ban Bình xét khen thưởng Học sinh - Sinh viên Việt Nam tại Ba Lan sẽ tổ chức xét và khen thưởng cho những học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2022-2023, xin đề nghị những học sinh, sinh viên thuộc diện nói trên nộp hồ sơ học tập.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 12/08/2023

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan - Bà Lê Tuyết Nga, Ban Công tác Cộng đồng. Tel. 608 593 231, email: tuyetnga.mofa@gmail.com

2. VP Báo Quê Việt , Ô Lê Xuân Lâm - 795 645 955, TTTM TM (ul. Nadrzeczna 3F/18, Wolka Kosowska).

3. Ông Đặng Ngọc Hân - 880 939 999, Quầy B143, TTTM EACC.

4. Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan:

Nguyễn Thị Ngọc Thạch - 888 184 574; Bà Cao Hồng Vinh - 502 771 721; Lê Thị Kim Ánh - 889 940 707; Nguyễn Minh Yên - 693 960 888;

Bành Thị Thu Giang - 729 532 927 (quầy F156 chợ Marywilska).

Lưu ý:

Để tránh nhầm lẫn, đề nghị phụ huynh hs, sv: Mỗi hồ sơ cho riêng vào 1 túi ni lông, có ghi rõ họ tên học sinh, sv bằng tiếng Việt có dấu, tên phụ huynh hs, điện thoại liên hệ.

I. Tiêu chuẩn bình xét khen thưởng năm học 2022-2023 cho học sinh, sinh viên Việt Nam tại Ba Lan:

1 - Đối với sinh viên (không nợ bất kỳ môn học nào)

- Giỏi: Điểm trung bình từ 3,75 đến 4,24

- Xuất sắc: Điểm trung bình từ 4,25 đến 4,75

- Đặc biệt xuất sắc: Điểm trung bình từ 4,76 đến 5,0

2 - Đối với học sinh Phổ thông trung học

- Giỏi: Điểm trung bình từ 4,5 đến 4,74

- Xuất sắc: Điểm trung bình từ 4,75 đến 5,4

- Đặc biệt xuất sắc: Điểm trung bình từ 5,5 đến 6,0

3 - Đối với học sinh Phổ thông cơ sở

3.1 Học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 :

- Giỏi: Điểm trung bình từ 4,75 đến 5,1

- Xuất sắc: Điểm trung bình từ 5,2 đến 5,7

- Đặc biệt xuất sắc: Điểm trung bình từ 5,8 đến 6,0

3.2 Học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 :

Xét theo giấy nhận xét của nhà trường và các giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2022-2023.

II. Các loại bằng khen (Được xem xét để nâng cấp khen thưởng):

1. Những bằng khen được Sở và Bộ Giáo dục công nhận tính điểm khi xét lên thẳng vào Phổ thông trung học

a - Laureat : 4 điểm (Bộ GD xét 1 giải cũng như nhiều giải đều có cơ hội như nhau)

b - Finalista: 2 điểm (Bộ GD xét 1 giải cũng như nhiều giải đều có cơ hội như nhau)

2. Những giải thưởng khác:

a - Bằng đỏ của các trường nghệ thuật, thể thao chuyên nghiệp: 1 điểm

b - Đoạt giải trong cuộc thi Kangur: 1 điểm

c-  Đoạt giải trong các cuộc thi khác (âm nhạc, nghệ thuật ...), mỗi giải:

* 0.5 điểm cho các cuộc thi cấp trường, liên trường

* 1.0 điểm cho các cuộc thi liên tỉnh.

(mỗi môn tối đa là 1 điểm, vì có cháu được 3,4 giải 1 môn học)

Ghi chú:

celujący” = 6.00 điểm

bardzo dobrze” = 5,00 điểm
dobrze” = 4.00 điểm.
dostatecznie” = 3,00 điểm

Các trường Quốc tế cũng sẽ quy đổi tương ứng.

***

Ban Bình xét khen thưởng

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BA LAN & HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI BA LAN

Sửa lần cuối 2023-07-27 14:43:58

Bình luận

Bình luận qua Facebook