2023-05-24 19:36:26

Những người được cho tiền/ quà tặng có phải nộp thuế không?

Tại Ba Lan, các bậc cha mẹ hoặc ông bà, những người muốn cho con cháu tiền, bất động sản, xe hơi hoặc chỉ là một món quà, thường phải đối mặt với vấn đề thuế. Các nhà tài trợ cũng lo lắng, mặc dù trên thực tế, những người nhận được tiền hoặc quà tặng phải nên lo lắng mới đúng, bởi vì họ phải thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.  

Từ ngày 1/7/2023, số tiền được miễn thuế sẽ có mức giới hạn cao hơn, điều này sẽ có lợi cho người thụ hưởng. Trong bài này sẽ đề cập đến những giới hạn đó và những trường hợp cần hoặc không cần khai báo cho cơ quan thuế.

Đạo luật quy định việc tăng giới hạn số tiền được miễn thuế thừa kế và tặng cho đã được Quốc hội và Thượng viện thông qua, tuy nhiên, do có thêm những đề xuất thay đổi nhỏ, nên dự luật sẽ được xem xét và thông qua tại phiên họp Quốc hội vào ngày thứ Tư (24/5). Tuy nhiên, việc thông qua này chỉ mang tính hình thức, vì không có gì cản trở.

Giới hạn số tiền miễn thuế sẽ thay đổi như thế nào?

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, số tiền được miễn thuế tối đa sẽ là:

-       36 120 PLN, nếu người được cho/ tặng nằm trong nhóm I

-       27 090, nếu người được cho/ tặng nằm trong nhóm II

-       5.733 PLN, nếu người được cho/ tặng nằm trong nhóm III

Để so sánh, hiện nay (đến ngày 30 tháng 6 năm 2023) số tiền tối đa được miễn thuế là:

-       10 434 PLN, nếu người được cho/ tặng nằm trong nhóm I

-       7 878, nếu người được cho/ tặng nằm trong nhóm II

-       5 308, nếu người được cho/ tặng nằm trong nhóm III.

(Chú ý: Nhóm I bao gồm con cái, vợ chồng, cha mẹ. Nhóm II bao gồm những người là con của anh, chị, cô, chú, bác; Nhóm III  bao gồm những người không có quan hệ họ hàng).

Nếu số tiền cho/tặng không vượt quá giới hạn tối đa (có thể kéo dài trong khoảng thời gian 5 năm, từ cùng một người) thì sẽ không bị đánh thuế, không cần báo cáo với cơ quan thuế và không cần khai báo. Thậm chí không cần chuyển tiền qua tài khoản hoặc qua bưu điện mà chỉ cần đưa tiền mặt.

Còn nếu trong khoảng thời gian 5 năm, số tiền cho/tặng của một người vượt quá hạn mức miễn phí thì sẽ phải kê khai nộp thuế. Số tiền phải nộp thuế cũng phụ thuộc vào nhóm thuế mà người nộp thuế mà người nhận nằm trong đó.

Theo Điều. 15 của Đạo luật thuế thừa kế và quà tặng, tỷ lệ trả thuế sẽ là 3% đối với nhóm I, 7% đối với nhóm thứ hai và 12% đối với nhóm III. Nên nhớ rằng tỷ lệ trả thuế này được tính cho phần thặng dư trên số tiền được miễn thuế. Ví dụ: nếu từ ngày 1 tháng 7, số tiền miễn phí cho một người thuộc nhóm đầu tiên là 36 120 PLN thì nếu con trai nhận được 50.000 từ cha mình, anh ta sẽ phải nộp thuế trên số tiền 13 880 PLN (50 nghìn PLN trừ đi 36 120 PLN). Đồng thời với việc phải nộp thuế còn phải nộp tờ khai (SD-Z2); Người nộp thuế không phải nộp tờ khai nếu tài sản cho/ tặng được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận được ký kết dưới hình thức công chứng.

Tuy nhiên, Đạo luật sửa đổi sẽ không thay đổi khả năng miễn trừ cho các thành viên gia đình trực hệ (Điều 4a của Đạo luật). Đây là những người thuộc nhóm I. Họ vẫn có thể được miễn thuế hoàn toàn. Thí dụ, nếu cha mẹ muốn cho một đứa con trưởng thành, chẳng hạn, 500.000 PLN để mua một căn hộ thì đứa con sẽ không phải trả thuế cho khoản đó, nếu đáp ứng hai điều kiện:

- Tiền được chuyển vào tài khoản của con hoặc được gửi qua bưu điện cho con.

- Đứa con được tặng phải báo cáo việc nhận được tiền với thủ trưởng cơ quan thuế trong vòng sáu tháng kể từ ngày nhận được tiền (theo biên nhận tiền).

Quyết định gần đây (ngày 20 tháng 3 năm 2023) của Tòa án Hành chính Tối cao (sygn. akt III FPS 3/22) cũng quy định người cho/tặng không thể cho tiền mặt. Ví dụ, nếu một người ông đưa tiền mặt cho cháu trai của mình và cháu ông gửi số tiền đó vào tài khoản ngân hàng của mình, thì người cháu đó sẽ phải nộp thuế. Người cháu sẽ tránh được nộp thuế nếu đi cùng ông nội đến bưu điện và ông thực hiện chuyển khoản qua bưu điện vào tài khoản của cháu mình.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://www.onet.pl/informacje/businessinsider/kto-uniknie-podatku-od-darowizn-od-1-lipca-grono-sie-powiekszy/8fsz0lt,211f4564?utm_campaign=cb)

Sửa lần cuối 2023-05-24 17:36:26

Bình luận

Bình luận qua Facebook