2017-11-14 12:36:44

Ba Lan: Thay đổi về kiểm tra kỹ thuật xe từ ngày 13-11-2017.


Từ ngày 13-11 việc kiểm tra kỹ thuật xe sẽ ngặt nghèo hơn so với hiện nay. Các trạm kiểm tra kỹ thuật phải thông báo thông tin về các khiếm khuyết của xe cho Trung tâm quản lý xe (Centralna Ewidencja Pojazdów -CEP). Sẽ không thể dừng việc kiểm tra xe sau khi phát hiện một điểm chưa tốt và tiền kiểm tra phải trả trước khi xe vào kiểm tra. Giá kiểm tra kỹ thuật xe vẫn không thay đổi (98zł cho xe dưới 3,5 tấn).

Luật đi đường sửa đổi có liên quan đến CEP đưa thêm một loạt quy định về kiểm tra kỹ thuật xe bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13-11, mục đích là nâng cao chất lượng quản lý dữ liệu quốc gia và tăng độ an toàn giao thông cũng như trên thị trường mua bán xe ô tô.

Một trong các thay đổi chính là thời điểm trả tiền kiểm tra kỹ thuật xe. Từ ngày 13-11 lái xe phải trả tiền trước khi đưa xe vào kiểm tra kỹ thuật (cho đến nay ta thường trả sau khi kiểm tra xong). Chỉ có một ngoại lệ với các xí nghiệp quản lý nhiều xe và thanh toán bằng hóa đơn VAT với thời hạn trả chậm là được trả tiền sau mà thôi.

Điểm thay đổi tiếp theo liên quan đến cuộc kiểm tra và thông tin về nó. Khác với hiện nay, nếu nhân viên bây giờ phát hiện xe có một lỗi không được phép có thì bắt buộc phải ghi kết quả là âm („negatywny”) và phải chuyển cho CEP thông tin này và mã số của lỗi, không được dừng kiểm tra và cho phép lái xe đi sửa xe có lỗi đó. Hơn nữa, lái xe không được lấy lại tiền.

Trạm phải chuyển đồng thời về CEP các thông tin về kết quả kiểm tra xe. Nếu xe có kết quả kiểm tra ở mức nguy hiểm (krytyczny) thì lái xe phải có trách nhiệm giải quyết trong vòng 14 ngày và đến kiểm tra lại ở đúng trạm kiểm tra đã làm lần trước. Giá lần kiểm tra kỹ thuật lại này sẽ từ 13 đến 36 złoty, tùy theo mức độ nghiêm trọng của lỗi. Nếu quá 14 ngày thì lái xe có thể đến trạm kiểm tra xe đó hay vào một trạm khác để kiểm tra xe, nhưng lần này phải kiểm tra toàn bộ xe như từ đầu và khi đó phải trả đủ tiền kiểm tra xe.

Nhờ thay đổi trên về hệ thống dữ liệu, bây giờ tất cả các trạm kiểm tra xe đều có thông tin vì sao chiếc xe ô tô trên không qua được kiểm tra kỹ thuật. Nó làm giảm hiện tượng một số lái xe trốn trạm kiểm tra này đi sang trạm khác hy vọng đạt được giấy phép lưu hành.

Theo luật mới phạm vi thông tin về xe chuyển về CEP cũng tăng lên. Ví dụ sẽ có thêm thông tin chẳng hạn xe đang bị đình chỉ giao dịch để đảm bảo thi hành án hay để trả nợ, hoặc thông tin về các hư hỏng quan trọng khi qua tai nạn do Quỹ Bảo đảm Bảo hiểm xe gửi tới (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) – các thông tin này quan trọng với những người muốn mua xe cũ. Trong CEP cũng có thông tin về tạm giữ đăng ký hay giấy phép sử dụng tạm thời do cơ quan kiểm tra giao thông cấp. Từ ngày 13-11 thì Cảnh sát Biên phòng cũng được quyền thu giữ giấy tờ xe.

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2017-11-14 12:36:53

Bình luận


Bình luận qua Facebook