2017-05-21 14:18:30

THÔNG BÁO Đăng ký tham dự “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên Việt Nam ở nước ngoài năm 2017”

Ảnh: Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên Việt Nam ở nước ngoài năm 2017


             1. Cơ quan tổ chức: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan.

2. Thời gian dự kiến: Từ ngày 13 đến ngày 27/8/2017;  

3. Địa điểm: Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc

            4. Đối tượng tham dự: giáo viên kiều bào không chuyên và tình nguyện viên (biết đọc, nói, viết tiếng Việt) đang dạy tiếng Việt tại các cơ sở tiếng Việt của cộng đồng hoặc có kế hoạch sẽ dạy tiếng Việt, chưa tham dự các khóa tập huấn trước đây.

            5. Nội dung: tập huấn trên lớp về phương pháp dạy tiếng Việt theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tọa đàm; dự giờ học; các hoạt động ngoại khóa; tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa ở một số tỉnh miền Bắc.

6. Chi phí: học viên tự túc phương tiện về Hà Nội và trở lại địa phương, chi phí bảo hiểm cá nhân. Ban tổ chức đài thọ kinh phí tổ chức tập huấn, tài liệu, chi phí ăn, ở, đi lại và các hoạt động tham quan trong thời gian tập huấn.

7. Phương thức đăng ký và hồ sơ:

- Các đối tượng tham dự “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên Việt Nam ở nước ngoài năm 2017”có thể đăng ký trực tiếp với Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán  (địa chỉ: Ambasada S.R. Wietnamu – ul: Resorowa 36  02- 956 Warszawa –   Tel: 739 693 288 hoặc 537853589    Email: ncdien2@gmail.com).

- Thông qua giới thiệu của các tổ chức Hội đoàn của người Việt Nam tại Ba Lan.

       - Hồ sơ gồm: Đăng ký thông tin cá nhân (theo mẫu) và kèm theo 02 ảnh mầu cỡ 4 x 6 cm (chụp theo kiểu hộ chiếu).     

8. Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 25 tháng 6 năm 2017, hồ sơ xin gửi về Ban Công tác cộng đồng - Đại sứ quán (theo địa chỉ trên).

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan thông báo tới các hội đoàn, tổ chức và cá nhân kiều bào tại Ba Lan đăng ký.

Sửa lần cuối 2017-05-21 14:28:38

Bình luận


Bình luận qua Facebook