2019-03-12 15:13:53

Chùa Nhân Hòa tại BL: Thông báo mời dự lễ cầu siêu


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đạo tràng chùa Nhân Hòa xin thông báo và kính mời quý phật tử cùng toàn thể bà con vân tập về chùa để tham dự lễ cầu siêu cho ông Nguyễn Hồng Tiến sinh ngày 13 – 12 – 1969 tại Diễn Hồng - Diễn Châu - Nghệ An, mất ngày – 18 – 01 – 2003 nhằm ngày 16 – 12 năm 2002 AL, An Táng tại POLSKA - POLANKA – OŚWIĘCIM.

Khóa lễ cầu siêu cho ông Nguyễn Hồng Tiến được tổ chức vào hồi 16h30p, thứ sáu, ngày 15/03/2019 nhằm ngày 10/02 năm Kỷ Hợi do thầy Thích Trung Đạt tri sự chùa Nhân Hòa làm chủ lễ.

Và gđ cũng xin thông báo thời giời cải táng vào hồi 8h sáng ngày 14/03/2019 sau đó hài cốt của ông sẽ được chuyển về Hà Nội vào ngày 24 – 03 -2019.

Ông Nguyễn Hồng Tiến đồng hương của chúng ta cũng là người con thương yêu của quê hương Nghệ Tĩnh, ông cũng như bao người con việt vì cuộc sống mưu sinh mà phải tha hương sang xứ người với hy vọng cải đổi được cuộc sống nghèo khó nhưng không may cho ông khi vận hạn đến ông đã phải ra đi mãi mãi để lại bao lỗi tiếc thương cho gia đình và quê hương.

Theo tâm nguyện của gia đình và bạn bè từ lâu đã mong mỏi là khi nào có điều kiện sẽ đưa di hài của ông về an táng tại quê nhà để cho linh hồn ông được đoàn tụ với gia đình và tổ tiên.

Đến hôm nay mới hội đủ duyên lành nên gia đình cùng hội đồng hương Nghệ Tĩnh cùng phát tâm thỉnh thầy, nhờ đạo tràng chùa Nhân Hòa tổ chức khóa lễ cầu siêu và cải táng để đưa di hài ông về quê hương theo tâm nguyện của gia đình.

Kính mong quý phật tử cùng bà con bớt chút thời giờ hiếm quý của mình cùng vân tập về chùa tham dự lễ cầu siêu, trợ duyên cho hương linh ông sớm được siêu sinh tịnh độ. A Di Đà Phât!

CHÙA NHÂN HÒA

Sửa lần cuối 2019-03-12 15:11:13

Bình luận


Bình luận qua Facebook