2017-04-28 13:10:37

Ba Lan: Giải quyết các vấn đề giấy tờ qua Internet trên trang ePUAP

Tại Ba Lan dịch vụ hành chính trong những năm gần đây có rất nhiều cải tiến, việc sử dụng Internet đã phát triển rất nhanh.

Bạn muốn giải quyết giấy tờ ở Văn phòng tình trạng nhân thân (USC), Sở thuế (US), Bảo hiểm xã hội (ZUS) hay ở Ủy ban (urząd gminy) phải không? Ví dụ bạn cần một bản sao nào đó, giấy chứng nhận hay nộp đơn gì đó? Có thể làm trên Internet. Hãy dùng trang ePUAP — trang mạng miễn phí để gặp các cơ quan khác nhau, giải quyết công việc nhanh, thuận tiện và không phải xếp hàng.

ePUAP là gì?

ePUAP là viết tắt chữ Trang mạng các dịch vụ hành chính công (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Đó là nơi thực hiện các dịch vụ chính quyền. Nhờ ePUAP bạn có thể giải quyết nhiều việc mà không cần ra khỏi nhà — qua mạng internet, lúc bạn rỗi và ở bất cứ đâu.

Có lợi gì?

Nhờ ePUAP bạn dùng dịch vụ điện tử, nhanh, thuận lợi và an toàn để:

Giải quyết nhiều việc ở các cơ quan chính quyền,

Kiểm tra tình hình giải quyết vụ việc và đơn từ,

Nhận và gửi các giấy tờ cho chính quyền.

Tất cả các công việc trên đều dùng internet, do vậy bạn có thể dùng lúc nào và ở đâu tiện cho mình. 

Mỗi lần gửi và nhận công văn giấy tờ qua ePUAP đều có chứng nhận của nơi nộp (UPO), nó có giá trị như thư bảo đảm.

Ở đâu và các việc gì có thể dùng ePUAP?

Sẽ càng ngày càng nhiều việc có thể làm qua internet do ngày càng nhiều cơ quan cung cấp dịch vụ qua ePUAP. Ví dụ như:

- Chính quyền tự quản, trong đó có ủy ban quận — nộp đơn xin chứng minh thư (CMT) cho mình hay cho con; báo mất hay hỏng CMT và bằng lái xe; thông báo đã bán xe ô tô; đăng ký bầu cử,

- Văn phòng tình trạng nhân thân (USC -urzędy stanu cywilnego) — xin bản sao đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, báo có con mới sinh,

- Bảo hiểm xã hội (ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — kiểm tra xem chủ có đóng bảo hiểm hay bạn sẽ có lương hưu thế nào; xem các kỳ nghỉ ốm và số tiền đã đóng cho bảo hiểm,

- Quỹ sức khỏe (NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia) — lấy thẻ bảo hiểm châu Âu (EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)  trước khi đi nước ngoài,

- Sở thuế (US - urzędy skarbowe) — kiểm tra bản khai thuế; thông báo thừa kế hay quà tặng,

- Thống kê tội phạm quốc gia  (KRK - Krajowy Rejestr Karny) — lấy giấy chứng nhận không phạm pháp,

- Sở Lao động (UP -urzędy pracy) — đăng ký thất nghiệp hay xim tham dự đào tạo,

- Thống kê mã số cá nhân và CMT (Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych)— kiểm tra dữ liệu và giấy tờ của mình,

- Các cơ quan hành chính khác (trung ương, khu vực hay địa phương) và các cơ quan công  — đăng ký kinh doanh; nộp đơn xin Thẻ gia đính đông con (Karta Dużej Rodziny); gửi đơn chung nếu không có mẫu đơn cho việc mình cần.

Ai có thể dùng trang này?

Tất cả mọi người có:

- số PESEL,

- tài khoản trên trang ePUAP,

- có thể khẳng định nhân thân trên internet (chứng tỏ đúng người).

đều dùng được trang này.

Để dùng các dịch vụ trên ePUAP và ký tên vào các văn bản dạng điện tử đều cần khẳng định nhân thân trên internet — các cơ quan phải biết bạn là ai để cho mọi thứ an toàn và không có người giả danh bạn.

Để khẳng định nhân thân của mình trên internet bạn có 2 cách:

-  dùng chữ ký điện tử miễn phí (bezpłatny profil zaufany (eGo)),

-  dùng chứng nhận có phí (płatny certyfikat kwalifikowany).

Dùng ePUAP như thế nào?

Đăng nhập vào ePUAP, chọn dịch vụ mình quan tâm và điền mẫu đơn ấy. Ký tên và gửi. MỌi thứ dùng  internet.

Nhờ trang mạng này, bạn không cần phải đến trụ sở hay ra bưu điện để gửi. Bạn cũng không phải theo giờ làm việc của họ — tự mình quyết định khi nào nộp đơn. Đơn cũng không cần phải ký bằng tay — để ký các văn bản điện tử bạn chỉ dùng chữ ký điện tử miễn phí (bezpłatny profil zaufany).

Khi nào bạn có thể bắt đầu dùng  ePUAP?

Bất cứ khi nào bạn muốn. Chỉ cần bạn có tài khoản trên ePUAP, chữ ký điện tử (profil zaufany) và có thể vào mạng internet. 

Thứ tự phải làm

- Mở tài khoản trên ePUAP Bạn phải trả bao nhiêu tiền? Dịch vụ này là miễn phí — hãy chuẩn bị giấy chứng minh hay hộ chiếu.

- Bạn phải đợi bao lâu? Đó là tùy theo bạn dùng cách nào để khẳng định nhân thân (chữ ký điện tử - profil zaufany) cần có để có thể dùng ePUAP. Tài khoản bạn có thể lập ngay lập tức. Chữ ký điện tử bạn sẽ có ngay nếu bạn dùng Internet qua ngân hàng, và ngân hàng ấy đã nối với hệ thống ePUAP (dần dần tất cả các ngân hàng sẽ có nối mạng với nó) và bạn có thể giải quyết giấy tờ ngay qua ePUAP.

- Nếu bạn không dùng Internet banking thì sau hai tuần bạn có thể đến địa điểm mình chọn để khẳng định nhân thân và sẽ có chữ ký điện tử, khi đó có thể dùng ePUAP.

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2017-04-28 16:18:14

Bình luận


Bình luận qua Facebook