2017-06-30 02:45:16

Ba Lan: Đang đi xe trên đường bị cảnh sát bắt dừng. Bạn có quyền gì?


1.       Nên bình tĩnh, bực tức và cãi cọ  không giúp gì bạn. Bạn làm thế chỉ lôi thôi thêm thôi.

2.       Nguyên tắc khác nhau khi cảnh sát mặc quân phục và thường phục. Cảnh sát mặc quân phục không cần có “lizak” (biển có chấm đỏ như kẹo mút của trẻ em), chỉ cần báo hiệu rõ bằng tay. Tất cả họ đều có quyền kiểm tra giấy tờ độ cồn của lái xe. Cảnh sát mặc thường phục phải có “lizak” hay đèn. Chú ý: áo vàng phản quang không được coi là quân phục.

3.       Cảnh sát phải thông báo  cấp bậc, họ và tên và thông báo cho ta nguyên nhân bắt dừng xe.

4.       Cảnh sát có quyền kiểm tra giấy tờ xe, giấy tờ người lái cũng như của tất cả những người ngồi trên xe.

5.       Họ có thể kiểm tra xem hành khách có uống rượu không, nhưng chỉ trong trường hợp xác đáng là nghi ngờ người này đã lái xe.

6.       Bạn có quyền gì?

          1.       Bao giờ bạn cũng có quyền xem, ghi số thẻ và thông tin về cảnh sát.

          2.       Nếu lý do dừng xe là do tốc độ, bạn có quyền đề nghị xem giấy chứng chỉ của máy đo xem nó có hợp thức không.

          3.       Với máy đo nồng độ cồn, bạn cũng có thể đòi xem chứng chỉ lưu hành.

7.       Bạn nên chú ý gì? Có vài nguyên tắc nhất thiết phải tuân thủ:

          1.       Chớ có bao giờ đề nghị mặc cả chia tiền phạt. Thời ấy qua rồi!

          2.       Điều duy nhất ta có thể đạt được là xin giảm các tội hình sự

          3.       Nếu không có yêu cầu cụ thể của cảnh sát thì không bao giờ được rời khỏi xe. Hành khách cũng vậy

8.       Bao giờ bạn cũng có quyền không chấp nhận phiếu phạt. Nhưng trong đa số các trường hợp thì làm thế cũng không được gì hơn.

9.       Nên nhớ là ngoài cảnh sát thì Quân cảnh (ŻW), Thanh tra giao thông (ITD), Cảnh sát Biên phòng, Dân vệ (straż miejska) và cả lực lượng bảo vệ rừng (strażnik leśny) cũng có quyền bắt dừng xe.

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2017-06-30 02:58:12

Bình luận


Bình luận qua Facebook