2019-07-15 10:22:36

Thống kê năm 2018 của cảnh sát về số vụ tội phạm tại Vác-sa-va

    

   Trong năm 2018 ở Vác-sa-va bình quân một ngày có 132 vụ việc: 37 vụ lấy cắp trong đó 6 vụ lấy cắp ô tô. Sau đây là con số của từng quận.

 1. Bemowo

Ăn cắp tài sản của người khác: 610

Ăn cắp phá cửa: 330

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 164

Ăn cướp: 17

Cãi lộn và đánh nhau: 10

 1. Białołęka

Ăn cắp tài sản của người khác: 744

Ăn cắp phá cửa: 247

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 235

Ăn cướp: 16

Cãi lộn và đánh nhau: 0

 1. Bielany

Ăn cắp tài sản của người khác: 598

Ăn cắp phá cửa: 268

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 172

Ăn cướp: 23

Cãi lộn và đánh nhau: 13

 1. Mokotów

Ăn cắp tài sản của người khác: 1237

Ăn cắp phá cửa: 407

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 238

Ăn cướp: 26

Cãi lộn và đánh nhau: 19

 1. Ochota

Ăn cắp tài sản của người khác: 818

Ăn cắp phá cửa: 254

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 86

Ăn cướp: 22

Cãi lộn và đánh nhau: 14

 1. Praga-Południe

Ăn cắp tài sản của người khác: 1120

Ăn cắp phá cửa: 472

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 281

Ăn cướp: 50

Cãi lộn và đánh nhau: 10

 1. Praga-Północ

Ăn cắp tài sản của người khác: 685

Ăn cắp phá cửa: 227

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 48

Ăn cướp: 53

Cãi lộn và đánh nhau:

 1. Rembertów

Ăn cắp tài sản của người khác: 72

Ăn cắp phá cửa: 45

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 13

Ăn cướp: 3

Cãi lộn và đánh nhau: 0

 1. Śródmieście

Ăn cắp tài sản của người khác: 3577

Ăn cắp phá cửa: 222

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 79

Ăn cướp: 95

Cãi lộn và đánh nhau: 67

 1. Targówek

Ăn cắp tài sản của người khác: 712

Ăn cắp phá cửa: 266

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 187

Ăn cướp: 15

Cãi lộn và đánh nhau: 6

 1. Ursus

Ăn cắp tài sản của người khác: 235

Ăn cắp phá cửa: 77

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 25

Ăn cướp: 9

Cãi lộn và đánh nhau: 0

 1. Ursynów

Ăn cắp tài sản của người khác: 577

Ăn cắp phá cửa: 269

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 153

Ăn cướp: 12

Cãi lộn và đánh nhau: 0

 1. Wawer

Ăn cắp tài sản của người khác: 342

Ăn cắp phá cửa: 208

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 86

Ăn cướp: 8

Cãi lộn và đánh nhau: 0

 1. Wesoła

Ăn cắp tài sản của người khác: 123

Ăn cắp phá cửa: 48

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 33

Ăn cướp: 1

Cãi lộn và đánh nhau: 0

 1. Wilanów

Ăn cắp tài sản của người khác: 157

Ăn cắp phá cửa: 58

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 48

Ăn cướp: 5

Cãi lộn và đánh nhau: 0

 1. Włochy

Ăn cắp tài sản của người khác: 442

Ăn cắp phá cửa: 159

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 64

Ăn cướp: 9

Cãi lộn và đánh nhau: 0

 1. Wola

Ăn cắp tài sản của người khác: 1146

Ăn cắp phá cửa: 377

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 119

Ăn cướp: 48

Cãi lộn và đánh nhau: 20

Cãi lộn và đánh nhau: 0

 1. Żoliborz

Ăn cắp tài sản của người khác: 349

Ăn cắp phá cửa: 135

Phá cửa lấy trộm xe ô tô: 139

Ăn cướp: 2

Cãi lộn và đánh nhau: 0

QV (http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/przestepczosc-w-warszawie-znamy-najgorsze-dzielnicy-w,5162899,artgal,t,id,tm.html)

Sửa lần cuối 2019-07-15 10:19:29

Bình luận


Bình luận qua Facebook