2017-07-25 09:55:45

Ý nghĩa của các dòng ký hiệu trên hộ chiếu Ba Lan

P - loại giấy tờ, tức hộ chiếu. Cũng có thể là PD – hộ chiếu ngoại giao (paszport dyplomatyczny), PT – hộ chiếu tạm thời (paszport tymczasowy), PS – hộ chiếu công vụ (paszport służbowy).

POL – mã của quốc gia cấp hộ chiếu

KOWALSKA ANNA – tên và họ

- số các dấu này tùy theo độ dài của tên và họ để làm kín dòng

ZS000177 – xê-ri và số hộ chiếu

4 – số kiểm tra

POL – quốc tịch

F – giới tính; F cho phụ nữ, M cho nam giới và dấu < khi giới tính không xác định

720330 – ngày sinh của người sở hữu

160713 – hạn hộ chiếu

- các ô bổ sung cho kín dòng

08 – con số kiểm tra cuối cùng

Nguyên tắc trên nhiều điểm cũng áp dụng cho hộ chiếu các nước khác.

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2017-07-25 08:05:16

Bình luận


Bình luận qua Facebook