2018-07-05 13:57:58

Châu Âu: Ký hiệu mới về xăng dầu. Các biển ON, Pb95 và Pb98 sẽ không dùng nữa

Từ 12-10-2018, quy định mới của Quốc hội châu Âu và Hội đồng châu Âu số 2014/94/UE bắt đầu có hiệu lưc, các trạm xăng có trách nhiệm áp dụng thay đổi ký hiệu mới xăng dầu thống nhất trong toàn Liên minh, giúp lái xe thuận tiện khi chọn nhiên liệu cho xe của mình. Như vậy, dần dần từ nay đến tháng 10, trên các địa điểm bán xăng của Ba Lan sẽ mất đi các biển báo ON, Pb95 và Pb98 như hiện nay và thay thế bằng các biển mới, cụ thể như sau:

chữ E5, E10 và E85 cho xăng (nằm trong vòng tròn),

B7, B10 và XTL cho xe động cơ đi-e-zel (nằm trong hình vuông),

H2, CNG, LPG và LNG cho xe chạy khí đốt (nằm trong khung hình thoi).

Trên các xe đăng ký sau ngày 11-10-2018 cũng sẽ xuất hiện các nhãn dán với ký hiệu như trên.


QV (theo https://moto.onet.pl/aktualnosci/koniec-on-pb-98-i-95-nowe-oznaczenia-paliw/rn48256?utm_source=detal&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_detal_popularne)

Sửa lần cuối 2018-07-05 13:48:58

Bình luận


Bình luận qua Facebook