2023-02-16 20:31:47

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi thiết kế logo của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan


THỂ LỆ CUỘC THI


1/. Mục đích:
Cuộc thi nhằm tuyển chọn logo có ý nghĩa phù hợp với mục đích, tôn chỉ hoạt động của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan.

2/. Đối tượng: Các họa sĩ mỹ thuật, nhà thiết kế, cá nhân, tổ chức hoạt động thiết kế chuyên và không chuyên, là người Việt Nam tại Ba Lan hoặc ở các nơi khác đều được quyền tham dự.
Thành viên Ban giám khảo không được gửi tác phẩm tham gia dự thi.

3/. Số lượng bài dự thi: Không giới hạn số lượng bài dự thi đối với mỗi tác giả.

4/. Yêu cầu bài dự thi:

- Về nội dung:

+ Thể hiện được các đặc trưng tiêu biểu của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan.

+ Cụm từ phụ trợ: Vietnamese Business Association in Poland (viết tắt: VBAiPL)

+ Logo có khả năng đăng ký sở hữu trí tuệ, không trùng lặp với bất kỳ hình ảnh biểu trưng (logo) nào đã có.

- Về hình thức: Logo phải đơn giản, hiện đại, mang tính khái quát cao.

5/. Cách thức tham dự:

- Logo được thiết kế bằng phần mềm vi tính, thể hiện dưới dạng vector.

- Bài dự thi không được ký tên hoặc bất cứ ký hiệu nào ngoài hình ảnh logo.

- Bài dự thi phải được cung cấp dưới dạng file định dạng pdf và jpg.

- Mỗi tác giả nêu tóm tắt ý tưởng sáng tác cùng thông tin cá nhân: tên tác giả, số tel, địa chỉ e-mail.

6/. Giải thưởng:

BTC sẽ chọn 1 giải nhất làm logo, phần thưởng là 500 euro.
Trường hợp không lựa chọn được tác phẩm đạt giải, BTC Cuộc thi không trao giải hoặc đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian dự thi.

7/. Sử dụng tác phẩm dự thi: Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan được quyền đăng ký bản quyền tác giả và sử dụng vô thời hạn đối với mẫu đạt giải.

Trong thời gian tham gia Cuộc thi, tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc thể lệ cuộc thi.

8/. Địa chỉ và thời hạn gửi bài:
- Bài dự thi gửi theo địa chỉ e-mail: queviet@o2.pl
- Thời hạn trước 24h, ngày 15/04/2023 (*)
- Số điện thoại liên hệ: +48 795 645 955 (ô. Lê Xuân Lâm)

Ban tổ chức rất mong nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia cuộc thi của đông đảo các đối tượng quan tâm.

Trân trọng.

TM BAN TỔ CHỨC
Lê Xuân Lâm
TBT Báo Quê Việt (queviet.eu)

(*) Trước đây là ngày 05/03/2024. BTC đã quyết định kéo dài thời hạn cuộc thi đến hết ngày 15/04/2023.

Sửa lần cuối 2023-03-14 20:53:24

Bình luận

Bình luận qua Facebook