2023-01-22 20:26:04

Ở Ba Lan, tiền cũ, rách vẫn có thể đem đổi lấy tiền lành ở ngân hàng

Theo quy định của Ba Lan, tiền giấy, tiền xu đồng zloty (PLN/zł) nếu bị hư hại vẫn có thể mang ra ngân hàng để đổi lấy tiền lành lặn được.

Ảnh: pomorska.pl

Tiền giấy được coi là bị hư hại khi bị sờn, rách, mất một miếng, bị ố màu, bẩn, đổi màu, bị viết, vẽ lên. Còn tiền xu được coi là hư hại khi bị méo, mòn, đổi màu, ăn mòn, bị viết, vẽ lên.

Nếu không bị nghi ngờ là tiền giả thì phần lớn người ta có thể đổi tiền miễn phí tại quầy thu ngân của bất kỳ ngân hàng nào hoạt động tại Ba Lan. Việc đổi tiền cũng có thể thực hiện qua thư, bằng cách gửi đơn đề nghị về trụ sở chính của Ngân hàng Quốc gia Ba Lan, với tổng số tiền không quá 2.000 zł. Tính đến thời điểm bài viết này được đăng, địa chỉ để gửi đơn là:

Narodowy Bank Polski,

Departament Emisyjno-Skarbcowy

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

Số tiền được quy đổi tương đương sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng ghi trong đơn bởi người gửi.

Theo quy định của Ba Lan, số tiền đổi được phụ thuộc vào mức độ hư hại của đồng tiền.

 • Bạn sẽ nhận được 100% mệnh giá tương đương khi:
  • Cùng một tờ tiền nhưng bị rách, cắt, xé ra làm không quá 9 phần, khi ghép lại cấu thành được 100% bề mặt ban đầu.
  • Tiền giấy giữ lại được hơn 75% bề mặt và có thể nhận ra mệnh già.
  • Tiền xu còn giữ được phần viền và phần lõi.
 • Bạn sẽ nhận được 50% mệnh giá tương đương khi:
  • Tiền giấy giữ lại được 45%-75% bề mặt và có thể nhận ra mệnh giá.
  • Tiền xu còn giữ được hoặc phần viền, hoặc phần lõi.

Tiền giấy, tiền xu nếu không đủ điều kiện đổi ngay tại ngân hàng (ví dụ như bị nghi là tiền giả hoặc không xác định được mệnh giá) thì có thể được gửi về trụ sở chính của NBP để đổi. Tuy nhiên, sau khi thẩm định, nếu tiền vẫn không đáp ứng được các nhu cầu thu đổi sẽ bị tiêu hủy tại NBP sau 6 tháng kể từ ngày có kết quả trao đổi, trừ khi người nộp đơn gửi yêu cầu trả lại.

Theo quy định của Ba Lan, các ngân hàng phải có nghĩa vụ đổi và thay thế tiền giấy và tiền xu bị hư hại. Nếu có chi nhánh nào không chịu đổi thì là trái với quy định. Bạn có thể nộp đơn khiếu nại với Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan (Komisja Nadzoru Finansowego).

Ngoài ra, trong quá trình mua sắm, bạn hoàn toàn có thể từ chối nhận những đồng tiền không lành lặn để tránh mất công phải đi đổi về sau.

An Vu

Theo: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/wymiana.html

Thông tin mang tính chất tham khảo. Các quy định và luật hiện hành của Ba Lan trong tương lai có thể thay đổi khác đi.

Sửa lần cuối 2023-01-22 19:26:04

Bình luận

Bình luận qua Facebook