2020-06-06 17:07:12

Giáo dục Ba Lan: Mùa thi 2020

Các kỳ thi 2020

  • 8 – 29 tháng 6: Kỳ thi tốt nghiệp THPT – không có thi vấn đáp,

  • 16 – 18 tháng 6: Kỳ thi hết lớp 8,

  • 22 tháng 6 – 9 tháng 7: Kỳ thi xác nhận trình độ chuyên môn trong nghề nghiệp (Cách thức 2012 và Cách thức 2017),

  • 17 – 28 tháng 8: Kỳ thi nghề nghiệp (Cách thức 2019).

Chế độ thi tại Ba Lan

Trong hệ thống giáo duc Ba Lan, kết quả học tập của học sinh sau mỗi cấp học, được xác nhận qua hai hệ thống đánh giá: Hệ thống đánh giá mang tính nội bộ nhà trường và hệ thống thi bên ngoài, do Ủy ban thi Trung ương phụ trách.

Tốt nghiệp một trường nào đó phải được xác nhận bằng hai chứng từ độc lập. Đó là chứng chỉ kết thúc trường, do Hiệu trưởng ký, và giấy chứng nhận kết quả thi (hoặc kiểm tra), từ bên ngoài trường , do Giám đốc Ủy ban thi Khu vực ký.

Kỳ thi hết lớp 8 – Kỳ thi kết thúc Tiểu học – Theo quy định, kỳ thi hết lớp 8 là bắt buộc và được yêu cầu để kết thúc Trường Cơ bản (Tiểu học). Tham gia thi gồm các học sinh lớp 8 của Trường Cơ bản và các hs của các Trường nghệ thuật có đào tạo chung thuộc phạm vi lớp 8. Không thể không đỗ kỳ thi lớp 8, do không có ngưỡng điểm tối thiểu để thi đỗ.

Trong các kỳ thi hết lớp 8 thuộc các năm 2019–2021, học sinh lớp 8 phải thi 3 môn bắt buộc:

  • tiếng Ba Lan (ngày thứ nhất.120 phút),

  • toán (ngày thứ 2, 100 phut),

  • ngoại ngữ hiện đại (ngày thứ 3, 90 phút).

Toàn bộ kỳ thi đều được tiến hành trong dạng viết.

Trong ngày kết thúc năm học, mỗi hs nhận được chứng chỉ về kết quả thi hết lớp 8. Đó là kết quả tính theo tỷ lệ phần trăm, giữa kết quả đạt được, so với mức chuẩn đặt ra cho phần thi từ mổi môn thi. Các kết quả thi là cuối cùng.và không thể không thể bị tác động trên nđường tòa án.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông – Học xong Trường trung học phổ thông, hs được cấp chứng chỉ kết thúc Trường THPT. Nếu muốn tiếp tục học lên đại học, thì phải thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp trường trung học phổ thông để có chứng chỉ trưởng thành świadectwo dojrzałości. Chứng chỉ này được ghi nhận ở cấp độ Quốc gia. Kỳ thi tốt nghiệp Trường THPT có xác định điểm tối thiểu để thi đỗ. Kết quả thi đỗ, được xác nhận trong chứng chỉ trưởng thành, là tiêu chí để tuyển chọn vào các ngành của đại học.

Kỳ thi nghề nghiệp – Đó là kỳ thi xác nhận trình độ chuyên môn nghề nghiệp (theo chương trình cải cách giáo dục, kỳ thi này được gọi là kỳ thi nghề nghiệp). Đây là kỳ thi bên ngoài cấp Nhà nước, được tiến hành bởi Ủy ban thi Khu vực, dưới sự giám sát của Ủy ban thi Trung ương.

Kỳ thi nghề nghiệp gồm 2 giai đoạn: thi viết và thi thực hành. Giai đoạn thi viết dược tiến hành trong Nhà trường, nơi mà người thi đã kết thúc nó, có dạng trắc nghiêm. Còn giai đoạn thi thực hành được tiến hành trong trung tâm thi, dựa trên việc thực hiện bài tập thi, nhẳm kiểm tra đô tinh thông từ lĩnh vực trình độ chuyên môn trong nghê đã cho.

Như đã biết, trong chương trình cải cách giáo dục, từ 31.08.2019 các Trường nghề cơ sở của hệ thống giáo dục cũ bị xóa sổ. Thay vào đó là Trường chuyên ngành. Trong giao thời chuyển đổi, kỳ thi nghề nghiệp 2020 sẽ diển ra dưới hai hình thức: kỳ thi xác nhận trình độ chuyên môn trong nghề nghiệp, theo 2 cách thức: các thức 2012 và cách thức 2017; và kỳ thi nghề nghiệp, theo cách thức 2019.

Thời gian biểu của các kỳ thi 2020

Khi hết lớp 8 trong các trường dành cho thiếu niên và trong các trường dành cho người lớn, trong đó chương trình hoc tập được kết thúc vào học kỳ xuân, kéo kéo dài từ 16 đến 18 tháng 6. Thời hạn bổ sung sẽ xảy ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7.

Các kết quả thi, các học sinh lớp 8 sẽ được biết trước 31 tháng 7. Khi đó, Nhà trường cũng nhận được các chứng chỉ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong thời hạn chính, dành cho những người đã kết thúc nhà trường thuộc tất cả các nhóm trường, sẽ bắt đầu vào Thứ hai, ngày 8 tháng 6-2020 và kéo dài đến 29 tháng 6.

Trong ký thi tốt nghiệp THPT 2030 sẽ không có thi vấn đáp.

Thời hạn bổ sung được đặt kế hoạch từ ngày 8 đến 14 tháng 7..

Các kết quả thi trong thời hạn chính và thời hạn bổ sung sẽ được biết trước ngày 11 tháng 8

Kỳ thi lại sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 9.

Các kết quả thi lại, sẽ được biết trước 30 tháng 9.

Kỳ thi xác nhận trình độ chuyên môn trong nghề nghiệp kéo dài từ 22 tháng đến 9 tháng 7, còn kỳ thi nghề nghiệp được đăt kế hoạch từ 17 đến 28 tháng 8.

Nguyễn Quỳnh Giao (Tổng hợp)

Sửa lần cuối 2020-06-06 17:10:47

Bình luận

Bình luận qua Facebook