2020-07-01 08:59:51

Giáo dục Ba Lan: Mùa tuyển sinh vào các Trường trên Tiểu học 2020/2021

NGUYỄN QUỲNH GIAO (Tổng hợp)

Mùa tuyển sinh vào các Trường trên Tiểu học, năm học 2020/2021, đang đến với các Học sinh có tham gia kỳ thi hết lớp 8 và các Bậc Phụ huynh. Ở Ba Lan, Trường trên Tiểu học là tên gọi chung dành cho các Trường thuộc Bậc Trung học, gồm Trung học phổ thông, Trung học kỹ thuật và Trung học chuyên ngành.

Tiêu chí tuyển sinh là tổng số điềm giành được từ kỳ thi hết lớp 8, các điểm số trong Chứng chỉ kết thúc Trường Tiểu học và các kết quả đạt được trong các cuộc thi phụ. Các kết quả này của từng thí sinh được quy đổi qua các hệ số được quy định, lập nên danh sách dự tuyển. Dựa trên giới han về số chỗ trong trường lớp, Nhà trường xác định được số lượng các Thí sinh, đã nộp đơn xin dự tuyển, đủ điều kiện và không đủ điều kiện gia nhập Trường.

Bảng ghi các hệ só quy đổi được đăng công khai trên Internet. Các thí sinh có thể tự tính số điểm mình đạt được để làm cơ sở lựa chọn trường lớp phù hợp với năng lực của mình.

Mỗi thí sinh có thể chọn tối đa 3 Trường trên Tiểu học và số lớp tùy ý trong những Trường này.

Đáng chú ý là, một trong những cơ hội cho những Thí sinh không lọt được vào trường đã chọn là đợt tuyển sinh bổ sung. Tuy nhiên, trong mùa tuyển sinh năm nay, do dịch bệnh, phải dịch chuyển thời hạn thi và thời hạn tuyển sinh, do đó, sẽ không có đợt tuyển sinh bổ sung vaò các Trường trên Tiểu học cho năm học 2020/2021.

Mặc dầu đợt tuyển sinh bổ sung 2020 vào những chỗ còn trống, đáng tiếc là không được tiến hành, cũng không đáng lo ngại. Trong trường hợp các Thí sinh dự tuyển vào các Trường trên Tiểu học không được tiếp nhận vào các trường dành cho thanh thiếu niên trong quá trình xét tuyển cho năm học 2020/2021, Hiệu trưởng Nhà trường sẽ quyết định về việc tiếp nhận vào những Trường này, tương tự như đã làm trong những năm trước đây.

Nếu đến cuối kỳ nghỉ hè Thí sinh không được vào THPT hoặc Trường trên Tiểu học khác đã chọn, thì có thể tiếp tục tìm các chồ còn trống trong các trường. Nếu tìm được lớp mà trong đó giới hạn chỗ chưa bị đầy, thí sinh phải đến đó nộp đơn cùng với các chứng từ gốc xin vào lớp này.

Hội đồng Huyện phải chịu trách nhiệm về việc bảo đảm chỗ trong Nhà trường trên Tiểu học cho tất cả thanh thiếu niên, đang thực hiện nghĩa vụ học tập, đang cư trú trên địa bàn Huyện.

Chương trình tuyển sinh:

  • Đến 10 tháng 7: Hết hạn nộp đơn và hạn bổ sung Chứng chỉ kết thúc trường,

  • Từ 31 tháng 7 – đến 4 tháng 8: Nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi hết lớp 8 và thay đổi đơn xin tiếp nhận vào các Trường,

  • 12 tháng 8: Thông báo Danh sách các Thí sinh dự tuyển đủ điều kiện và không đủ điều kiện

Trong thời gian hạn chế hoạt động của các Đơn vị của Hệ thống giáo dục (do dịch bệnh), đơn xin tiếp nhận vào Trường, cùng các bản phụ lục theo yêu cầu, có thể được gửi đi, nhờ các phương tiện thông tin điện tử.

Ngoài ra, trong thời gian hạn chế hoạt động của các Đơn vị của Hệ thống giáo dục, việc tìm hiểu của các Bậc Phụ huynh và các Học sinh về các kết quả của quá trình xét tuyển trong dạng danh sách Thí sinh (đủ điều kiên và không đủ điều kiện, cũng như được tiếp nhận và không được tiếp nhận), có thể được đưa ra trên các Trang internet của các Đơn vị này.

  • Từ 13 – đến 18 tháng 8: Trong Nhà trường, nơi Thí sinh đã đủ điều kiên được tuyển, cần phải xác nhận ý định tiếp nhận trong dạng đệ trình bản gốc của Chứng chỉ kết thúc Nhà trường và bản gốc của Giấy chứng nhận về các kết quả thi bên ngoài. Trong trường hợp Nhà trường dẫn dắt đào tạo nghề nghiệp, cũng cần đến Giấy chứng nhận của Thầy thuốc, bao gồm Quyết định về việc không có chống chỉ định về sức khỏe đv việc điều khiển các phương tiện giao thông và Quyết định liên quan tâm lý học về việc không có chống chỉ định về tâm lý học đv việc điều khiển các phương tiện.

Trong trường hợp không có khả năng đệ trình Giấy chứng nhận hoặc Quyết định như thế, thì Các Bậc Cha Mẹ của Thí sinh hoặc Thí sinh trưởng thành thông báo cho Giám đốc Nhà trường về điếu đó, trong thời hạnn đến 18 tháng 8 trước 15 giờ. Lúc đó cần phải chỉ rõ nguyên nhân không giữ đúng thời han. Đồng thời đặt kế hoạch nộp Giấy chứng nhận hoặc Quyết định cho Giám đốc Nhà trường, nơi Học sinh đã được tiếp nhận, không muộn hơn 25 tháng 9-2020.

  • 19 tháng 8: Danh sách các Thí sinh được tiếp nhận và không được tiếp nhận sẽ được công bố.

  • Đến 25 tháng 9-2020: việc không đệ trình Giấy chứng nhận hoặc Quyết định sẽ là đồng nghĩa với từ bỏ việc tiếp tục học tập trong Nhà trường, nơi mà Học sinh đã được tiếp nhân. Trong trường hợp Nhà trường dẫn dắt đào tạo nghề nghiệp,trong Chi nhánh thực hiện đào tạo trong nghề mà đã được tiếp nhận vào đó.

Nguồn: gov.pl (Ministerstwo Edukacji Narodwej), Radio ZET, Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sửa lần cuối 2020-07-01 06:58:37

Bình luận

Bình luận qua Facebook